Podpora prilagodljivemu sunizmu in še bolj dialogu

Poleg zaščite koptov in ekumenskega dialoga med različnimi Cerkvami je bil namen papeževega obiska v Egiptu tudi moralna podpora tej vrsti sunizma, ki jo predstavlja Al-Azhar. Toda to nikakor ne pomeni, kakor tolmačijo nekatere sunitske avtoritete (tudi pri nas), da katoliška Cerkev priznava le to vrsto sunizma ali islama, in da se je z drugimi pregrešno pogovarjati.