Ko še ni bilo fitnesov

Ročno kmečko orodje na steni kašče. Pri Knezu v Robanovem kotu, nad 1200 m nadmorske višine.   Foto: Tone Lesnik