‘V pričakovanju barbarov’

Bi se soočali s »pričakovanjem barbarov«, če ne bi ljudje iz našega sveta v golem pohlepu po surovinah in delovni sili tako nespametno in stihijsko očrtavali meja, da ljudstva znotraj njih ne zmorejo živeti v sožitju? Bi bilo drugače, če ne bi kar naprej stavili na sumljive tipe v teh deželah, samo da ohranjajo svoj vpliv?

Demografska luknja

Ponovno smo bili obveščeni, da se je število prebivalcev Slovenije zmanjšalo. Veliko več ljudi se je izselilo kakor smo jih mogli nadomestiti z naravnim prirastkom in imigracijo. Od tu naprej je vsako govorjenje o ekonomskem okrevanju nesmiselno, kajti ni in ne bo prave gospodarske rasti, če ne bomo imeli otrok.