Spomenik udbovskemu zaupniku Petru Božiču

V četrtek, 2. oktobra 2014, so v Ljubljani, poroča ljubljanski dnevni časopis, „slovesno odkrili kip pisatelja in dramatika pa tudi velikega ljubitelja nogometa Petra Božiča (1932– 2009), ki ga je po naročilu Mestne občine Ljubljana ustvaril akademski kipar Mirsad Begić.

Ustavno sodišče razveljavilo odlok o poimenovanju Titove ceste

Ustavno sodišče je danes objavilo tiskovno sporočilo v katerem pojasnjuje, da je na svoji seji 26.9.2011 razveljavilo odlok Mestne občine Ljubljana, o poimenovanju Titove ceste. Odlok je bil sprejet v mestnem svetu na pobudo pokojnega Petra Božiča z Liste Zorana Jankoviča.

Sodišče v pojasnilu navaja da je  “poimenovanje ceste z imenom “Titova cesta”  v neskladju z ustavnim načelom spoštovanja človekovega dostojanstva iz 1. člena Ustave Republike Slovenije. Načelo demokratičnosti po svoji vsebini in pomenu presega opredelitev državne ureditve kot zgolj formalne demokracije, temveč vsebinsko opredeljuje Republiko Slovenijo kot ustavno demokracijo, torej kot državo, v kateri je ravnanje organov oblasti pravno omejeno z ustavnimi načeli ter s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami. Protiustavnost predpisa ali drugega oblastnega ravnanja, ki ima simbolni pomen, zato nastopi takrat, kadar ta simbol z avtoriteto oblasti izraža vrednote, ki so v celoti nezdružljive s temeljnimi ustavnimi vrednotami. Načelo spoštovanja človekovega dostojanstva je temeljna ustavna vrednota. Dejstvo, da je bil Josip Broz Tito dosmrtni predsednik nekdanje SFRJ, pomeni, da prav njegovo ime v največji meri simbolizira nekdanji totalitarni režim. Ponovno uvedbo ulice, poimenovane po Josipu Brozu Titu kot simbolu jugoslovanskega komunističnega režima, je zato mogoče objektivno razumeti kot priznanje nekdanjemu nedemokratičnemu režimu.”

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo soglasno in s tem ugodilo pobudi, ki jo je na sodišče v imenu Lidije Drobnič, podmladka NSi Mlade Slovenije in drugih vložil odvetnik Radovan Cerjak.

Celotno tiskovno sporočilo Ustavnega sodišča in ločena mnenja lahko preberete tukaj.

Beri dalje