Rim očaran nad demokratičnim socializmom?

Nekateri katoličani mislijo, da je med modernimi političnimi tendencami demokratični socializem najbližji družbenemu nauku Cerkve. To je nevarna zmota. Socializem kot tak je bil vse od papeža Leona XIII. s strani DNC vedno kritiziran. Na splošno gledano socializem še ohranja ambicijo slepega verovanja v državo; verovanja, ki praktično povsod škodi civilni družbi, od družine do gospodarstva in religije.