»Jaz!? Kje pa!«

Moralni hazard pri izvajanju različnih poklicev in posledično doseganje nezasluženega plačila za opravljeno delo sta zelo prisotni obliki neprimernega početja tudi v slovenski družbi. Okoriščanje s potnimi stroški predstavlja precej preprosto kršitev in primer moralnega hazarda, ki ga je moč zlahka odkriti in skoraj povsem odpraviti. Seveda obstajajo še številne precej bolj zapletene oblike moralnega hazarda.