O farizejih, janzenistih in klečeči revoluciji

Prav tisti nasprotniki katoliške pobožnosti in načelnosti pri nas, ki grmijo iz prižnic in revij z nedomišljenimi frazami o farizejih in janzenistih, so še najbolj podobni farizejem iz Evangelijev in se zde pravi dediči našega jožefinskega »janzenizma«, ki razumejo vsak akt usmerjen v nadnaravo kot »fanatizem« in kot atentat na njihov »človekoljubni« projekt.