Sinoda kot centralni komite?

Za kardinale in škofe se zdi, da so sprejeli papežev poziv na začetku sinode, naj se ne prepustijo logiki zarotništva. Nemška kardinala Kasper in Mueller sta se skupaj z vsemi člani nemško govoreče skupine podpisala pod teze, ki so bile potrjene z več kot dvotretjinsko večino. Zdaj je na vrsti papež in prav bi bilo, da ga podpremo z molitvijo, namesto da z zarotniškimi teorijami begamo brate in sestre v veri.