Partnerstvo za izhod iz krize: »Dajmo narediti tisto, …

… kar je cenejše za Slovenijo, kar je boljše za prihodnje generacije.« Z Matejem Toninom smo se pogovarjali o stanju demokracije, predsedniškem dodatku, odnosu do polpretekle zgodovine, predlogih stranke za izhod iz krize in odnosih med pomladnimi strankami.