Levica razdiralno vdira celo v revijo Proteus

Resnična sprava med Slovenci ni možna, dokler se »ustvarjena zgodovina«  iz narodovega spomina ne izbriše. Vse to vemo. Vendar to niso teme za naravoslovno revijo.
Prav zato odločno nasprotujem propagiranje političnih stališč v reviji kot je Proteus.