Nadškof dr. Alojzij Šuštar in slovenska samostojnost

Na slavnostni prireditvi pred parlamentom na dan razglasitve slovenske samostojnosti je nadškof Šuštar slovesno blagoslovih lipo, kot simbol slovenstva. Kot tedanji tajnik nadškofa Šuštarja sem povedal organizatorjem, da nadškof potrebuje mikrofon, da prebere blagoslovno molitev. Toda ko je nadškof stopil pred mikrofon, je bil ta, ki je še pred nekaj sekundami brezhibno deloval, izključen.