Odslej vedno po slovensko!

romolli
Ettore Romoli, župan Gorice

V ponedeljek, 30. septembra, se je zgodilo nekaj posebnega: med zasedanjem goriškega občinskega sveta se je na poseben način zaslišala slovenska beseda. Ni bil to kak uvod ali priložnostni pozdrav.

Trije slovenski svetniki iz vrst SSk, Walter Bandelj, Marilka Koršič in Božidar Tabaj, so med zasedanjem posegali v slovenščini. Pri tem niso bili deležni protestov, žolčnih izbruhov, zavračanj ali šovinističnih napadov. Njihovo odločitev je posnemal tudi občinski odbornik Guido Germano Pettarin, ki je spregovoril v furlanščini, in ob koncu je zadovoljstvo izrazil sam goriški župan Ettore Romoli. Podčrtati moramo, da ni bilo to spontano dejanje, ampak pomemben korak na dolgi poti prizadevanj za enakopravnost slovenščine v javnosti, v katero je vpeta celotna slovenska družbenopolitična stvarnost v Gorici.

Slovenci so materinščino hoteli uporabiti že na prvi seji goriškega občinskega sveta, 13. novembra 1948, a so bili vedno brutalno prekinjeni in posegov niso mogli končati. Take spomine ima tudi dr. Damjan Paulin, ki je bil kar nekaj let soudeležen pri upravljanju občine Gorica. Zgodilo se je tudi maja 2012, ko so na zasedanju novoizvoljenega goriškega občinskega sveta slovenski svetniki, začenši z Davidom Peterinom, posegli v slovenskem jeziku, toda takrat so izbruhnila burna neodobravanja in nekateri prenapeteži so iz protesta odšli iz dvorane. Tokratna novost pa je drugačno vzdušje, kar daje upati, da odslej ne bo več težav z uporabo slovenskega jezika v goriškem občinskem svetu.

Zahteve goriških Slovencev po pravici uporabe slovenščine v občinskem svetu so šle dlje od pozdravov, kot je danes žal še vedno zapisano v občinskem statutu. Cilj je bil in je, da lahko v slovenskem jeziku izvajajo svojo funkcijo izvoljenega javnega upravitelja, ki vključuje tako uveljavljanje narodnih in jezikovnih pravic kot delo za dobrobit celotnega mesta. In prav to so storili v ponedeljek, 30. septembra, svetniki SSk, ki so v posegih v slovenščini opozorili na nujnost vzdrževanja cest v Štmavru, na obnovitev vhoda v pevmsko pokopališče, na težave študentov v Gorici, na previsoke stroške za sodelovanje domačih društev na prireditvi Okusi ob meji in na popravila na novem krožišču pri telovadnici v Štandrežu. Ob tem se je Walter Bandelj tudi zahvalil goriškemu županu za prisotnost na pogrebu Žive Srebernič in pohvalil svetniško skupino “Gorizia e’ tua” za kulturni dogodek na Travniku.

S tem dejanjem pa cilj še ni dosežen. Traba bo prilagoditi statut in redno uporabljati že pred leti nameščeno napravo za simultano prevajanje. Ne moremo namreč pričakovati, da bodo morali slovenski svetniki svoje posege še prevajati. Led pa je vendar končno prebit.

Pripis uredništva: V duhu sodelovanja med tednikom Novi glas in Časnikom objavljamo prispevek ekipe ustvarjalcev tednika Slovencev v Italiji, ki so zavezani slovenstvu, demokratičnim vrednotam in krščanskemu etosu.