Od koga SAZAS pobere preveč in od koga premalo?

Avtor: Jurij Žurej. Vir: blog Institute ICDR.  SAZAS pobere za javno predvajanje glasbe na osebo v Republiki Sloveniji za 64% in za glasbo v ozadju za 47% več kot je povprečje v Evropi, za avtorje ki so trenutni prejemniki plačil pa SAZAS pobere približno 1.000 € na leto premalo in jih posledično tudi premalo plača. V blogu, ki sem ga objavil 30. januarja, smo se spraševali: »ALI SAZAS POBERE PREVEČ ALI PREMALO«.

Na podlagi analize pobranih prihodkov 42 kolektivnih organizacij iz 41 držav ki so primerljive z Združenjem SAZAS smo primerjali prihodke, ki jih pobere na prebivalca Združenje SAZAS in njemu primerljive organizacije po Evropi in po svetu. Ugotovili smo, da SAZAS pobere na prebivalca v PPS € (Purchasing Power Standards) 24,58% manj, kot pobere povprečna kolektivna organizacija v Evropi. Zapisali smo tudi, da bi moral SAZAS pobrati v skladu s temi podatki na leto v Sloveniji približno 2.523.892,00 € več, če bi hotel biti primerljiv s tujimi kolektivnimi organizacijami. Glede na izjave predsednika Združenja SAZAS gospoda Matjaža Zupana v Reviji Reporter, z dne 12. maja 2012, kjer je navedel: »Skoraj vsako leto prejme letno nakazilo okoli 2500 avtorjev.«, to pomeni, da bi vsak od teh avtorjev moral prejeti vsaj 1.000,00 € več na leto, ob predpogoju, da bi kolektivna organizacija ustrezno gospodarno upravljala njihove pravice.

Zapisal pa sem tudi, da bom naslednjič objavil, če morda obstaja kdo, ki kljub zgoraj navedenim podatkom plačuje preveč in da boste mnogi presenečeni.

Preden nadaljujemo, naj ponovim tudi, da smo ob primerjavi prihodkov Združenja SAZAS s povprečnimi prihodki kolektivnih organizacij po svetu ugotovili, da SAZAS že v tem trenutku pobere 2,59% v EUR PPS več kot je povprečje pobranih zneskov teh držav na prebivalca in da bi moral pobrati po teh podatkih skupaj 198.916,99 € manj, kot pobere sedaj. To je torej primerjava s celim svetom in ne zgolj državami v Evropi, ki so kot smo ugotovili dražje.

Posebej smo izpostavili, da slovenski avtorji zaslužijo približno 66% manj iz tujine, kot je povprečje zaslužka povprečnega avtorja v Evropi in v svetu iz naslova prihodkov iz tujine. Iz navedenega smo zaključili, da je glasba slovenskih avtorjev v povprečju očitno manj tržno zanimiva v tujini, kot je povprečna tržna zanimivost povprečnega avtorja v Evropi izven svojih meja.

Vsi podatki na podlagi katerih smo pripravili analize izhajajo iz javno dostopnih podatkov 42 kolektivnih organizacij v 41 državah in ki so v državah, ki so obravnavane, pristojne za upravljanje avtorskih pravic na glasbenih delih. Navedene kolektivne organizacije upravljajo pravice, ki jih v Republiki Sloveniji upravlja Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (v nadaljevanju SAZAS), sedež: Špruha 19, 1236 IOC Trzin, na podlagi dovoljenja št. 800-3/96 z dne 12.3.1998 za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic na avtorskih delih s področja glasbe (obvestilo urada o dovoljenju je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 33/98). [1]

Vse kolektivne organizacije nimajo objavljene podatke za vsako od kategorij, ki jo obravnavamo v nadaljevanju, zato smo vzeli povprečje podatkov kolektivnih organizacij, ki so konkretne podatke objavile.

PRESENEČENJE – KAKOR ZA KOGA

Sedaj pa, zakaj bi morali biti presenečeni ob naslednjih podatkih in ali ste res presenečeni?

Iz vseh podatkov za Evropo namreč jasno izhaja, da SAZAS pobere kar 24,58% PPS na prebivalca manj kot njihovi partnerji in zaključek je, da bi bilo treba dvigniti količino pobranega denarja in posledično verjetno tudi tarife za vse subjekte. Pa to drži?

Ne!

Iz nadaljnje analize posameznih plačnikov izhaja, da kljub navedenim podatkom, že sedaj obstajajo določeni plačniki, ki v proračun Združenja SAZAS plačajo absolutno preveč, glede na višino plačil, ki jih primerljivim kolektivnim organizacijam plačajo njihovi stanovski kolegi po Evropi in svetu.

Analiza je namreč pokazala, da plačniki in uporabniki t.i. glasbe v ozadju (background music), po domače povedano gostinski obrati in diskoteke, trgovine in trgovski centri, parkirišča, dvigala, sobodajalci, turistične kmetije, poslovni prostori, delavnice, frizerski saloni, kozmetični saloni, wellness, savne, spa centri, fitnes studii, rekreacijski centri, bazeni odprtega tipa, drsališča, smučišča, plesne šole, kinematografi, javni avtoprevozniki, čakalnice, postaje in drugi javni prostori, plačujejo na prebivalca v € PPS kar 47% višjo ceno kot njihovi kolegi v Evropi in neverjetnih 187,73% višjo ceno kot njihovi kolegi po svetu.

Zelo pomenljiv je tudi naslednji podatek. Združenje SAZAS kar 52% vseh svojih domačih prihodkov pobere iz naslova plačil glasbe v ozadju, torej od prej omenjenih uporabnikov, medtem, ko njihovi kolegi v Evropi v povprečju poberejo iz tega naslova le 21,67%, kar pomeni, da je delež plačil navedenih plačnikov v proračunu Združenja SAZAS kar za 140% višji, kot je delež plačil teh zavezancev v proračunih primerljivih kolektivnih organizacij v Evropi.

Še bolj zanimiva je primerjava s svetom. Tam namreč znaša delež plačil teh uporabnikov le 11,03 %, kar je za 371,40% manj kot v primeru Združenja SAZAS.

Logična posledica je, da je tarifa v Sloveniji, če jo ocenjujemo na podlagi zgoraj ocenjenih podatkov najmanj 50% previsoka. Zakaj najmanj? Ker moramo upoštevati, da bi ob optimizaciji pobiranja prihodkov verjetno morali tudi pobrati znesek od večjega števila uporabnikov in bi bila ta razmerja še bolj v korist Združenja SAZAS.

Še bolj zanimiv je podatek za javna predvajanja. Sem sodijo poleg vseh prej navedenih uporabnikov, v skladu z logiko sistema še naslednji uporabniki: koncerti in glasbene prireditve (koncerti resne glasbe, zabavne prireditve, narodno zabavne prireditve, ljudska glasba in karaoke), kombinacija različnih umetniških zvrsti (gledališče, balet, kabare, variete, music-hall, plesna tekmovanja, revije na ledu), občasne glasbene prireditve s plesom (plesne dvorane in drugi prostori), proslave (akademije, proslave), veselice,priložnostne zabave (banketi, zabave, maturantski plesi, svatbe), športne in rekreativne prireditve, galerije, muzeji, cirkusi in artistične prireditve, mažoretke, promenade, modne revije, lepotna tekmovanja, vojaške ustanove, silvestrovanja, pust, karnevali, cerkvena in drugi verski objekti in verska združenja, dogodki z živo glasbo, sejmi…

Analiza je namreč pokazala, da plačniki in uporabniki t.i. glasbe za javna predvajanja, plačujejo na prebivalca v € PPS kar 64,25% višjo ceno kot njihovi kolegi v Evropi in neverjetnih 231% višjo ceno kot njihovi kolegi po svetu.

Zelo pomenljiv je tudi naslednji podatek. Združenje SAZAS kar 67% vseh svojih domačih prihodkov pobere iz naslova plačil za javna predvajanja glasbe, torej od vseh do sedaj naštetih uporabnikov, medtem, ko njihovi kolegi v Evropi v povprečju poberejo iz tega naslova le 34,34%, kar pomeni, da je delež plačil navedenih plačnikov v proračunu Združenja SAZAS kar za 95,10% višji, kot je delež plačil teh zavezancev v proračunih primerljivih kolektivnih organizacij v Evropi.

Še bolj zanimiva je primerjava s svetom. Tam namreč znaša delež plačil vseh teh uporabnikov le 19,55 %, kar je za 243% manj kot v primeru Združenja SAZAS.

Logična posledica je, da je tarifa, če jo ocenjujemo na podlagi zgoraj navedenih podatkov in če jo gledamo iz naslova obveznosti vseh uporabnikov glasbe iz naslova javnih predvajanj, v Sloveniji torej na podlagi zgoraj ocenjenih podatkov najmanj 64% previsoka. Zakaj najmanj? Ker moramo upoštevati, da bi ob optimizaciji pobiranja prihodkov verjetno morali tudi pobrati znesek od večjega števila uporabnikov in bi bila ta razmerja še bolj v korist Združenja SAZAS.

Seveda se boste sedaj vprašali edino logično vprašanje. Če Združenje SAZAS pobere približno 24% premalo v € PPS na prebivalca, in pobere per capita 64% preveč vsem uporabnikom za javna predvajanja, in 47% preveč za uporabo glasbe v ozzadju, potem nedvomno nekdo plačuje premalo.

Prav imate. Le kdo je sedaj ta »grešnik«, ki plačuje premalo in zakaj plačuje premalo?

Iz analize izhaja, da premalo plačujejo RTV organizacije, torej radijske in televizijske postaje.

Analiza je namreč pokazala, da RTV organizacije kot uporabniki, plačujejo na prebivalca v € PPS kar 56% nižjo ceno kot njihovi kolegi v Evropi in 42% nižjo ceno kot njihovi kolegi po svetu.

Izredno zanimiv pa so predvsem naslednji podatki. Združenje SAZAS zbere le 22% vseh svojih domačih prihodkov iz naslova plačil RTV organizacij, medtem, ko njihovi kolegi v Evropi v povprečju poberejo iz tega naslova le 38,13%, kar pomeni, da je delež plačil navedenih plačnikov v proračunu Združenja SAZAS za 42% manjši, kot je delež plačil teh zavezancev v proračunih primerljivih kolektivnih organizacij v Evropi.

Še bolj zanimiva je primerjava s svetom. Tam namreč znaša delež plačil teh uporabnikov 43,88%, kar je za 50% več kot zbere iz tega naslova Združenje SAZAS.

Tudi RTV organizacije ni metati vse v isti koš.

Analiza je namreč pokazala, da nerazumljiva odstopanja zabeležimo predvsem pri zasebnih radijskih in televizijskih postajah (torej to so vse radijske in televizijske postaje, izključujoč RTV Slovenija), saj le ti kot uporabniki, plačujejo na prebivalca v € PPS kar 79% nižjo ceno kot njihovi kolegi v Evropi in po svetu.

Izredno zanimiv pa so predvsem naslednji podatki. Združenje SAZAS zbere le 7% vseh svojih domačih prihodkov iz naslova plačil zasebnih RTV organizacij, medtem, ko njihovi kolegi v Evropi in po svetu v povprečju poberejo iz tega naslova 25,24%, kar pomeni, da je delež plačil navedenih plačnikov v proračunu Združenja SAZAS za 72% manjši, kot je delež plačil teh zavezancev v proračunih primerljivih kolektivnih organizacij v Evropi in po svetu.

Blog z naslovom »Ali SAZAS pobere preveč ali premalo«, sem zaključil z naslednjim odstavkom.

»Kaj menite? Podatke imam in zagotavljam vam, da boste mnogi zelo presenečeni, saj morda zgodbo, ki smo jo objavili danes, in zaključke, ki jih nekateri iz tega izvajate, postavljajo na glavo, ko se spustimo na posamezne uporabnike in primerjave le teh z Evropo in svetom

Naj zaključek ostane isti. Verjetno se bi bilo treba sedaj vprašati, zakaj SAZAS zaračunava toliko t.i. malim uporabnikom, zakaj je tiho sožitje z velikimi uporabniki, kaj lahko avtorji naredijo, da bodo dobili plačano kar jim pripada, kaj lahko naredijo številni mali uporabniki, da bodo plačevali evropske cene in ali RTV Slovenija plačuje preveč ali premalo in zakaj je to pomembno za vse, ki plačujemo RTV naročnino. Zagotavljam vam, da boste mnogi ob podatkih spet presenečeni. In obljuba mojemu frizerju – v enem izmed naslednjih blogov: Ali ste frizerji res dolžni plačevati ZAMPu, ali pa morda temu ni tako.

Nadaljevanje sledi in vabim vas, da se prijavite na blog, da boste avtomatsko prejemnik novih zapisov.

Vir: Institute ICDR