Nova Slovenska Zaveza: Apeliramo in prosimo, naj Vlada ustavi uničujoče drsenje v toleriranje zločina

Spoštovani!
Podpisani predstavniki štirih civilnih gibanj ugotavljamo, da Vlada RS po lanski ukinitvi narodnega dneva spomina na žrtve komunizma 17. maja ni naredila ničesar, s čimer bi to obžalovanja vredno odločitev popravila in zagotovila žrtvam dostojen javni spomin.

Zato bomo tudi letos organizirali 16. maja ob 21-ih na Trgu republike v Ljubljani spominsko svečanost, namenjeno pietetnemu spominu na žrtve komunizma in revolucije. S tem želimo med drugim opozoriti slovensko javnost, da Vlada RS s takšnim ravnanjem izraža poniževalen odnos do mučenih in pobitih žrtev komunizma. Opozoriti moramo javnost, da je to ne le žaljivo do prizadetih svojcev v domovini, zamejstvu in po svetu, marveč predvsem družbeno razdiralno in nevarno, saj s tem Vlada RS omalovažuje žrtve zločinov in posredno relativizira zločine nad njimi.

Do zločina ni mogoče biti nevtralen: če ga ne zavračamo, mu s tem tiho ali izrecno pritrjujemo. Zato državljani Slovenije, zbrani v štirih civilnih gibanjih, ob ukinjenem narodnem dnevu spomina na žrtve komunizma prosimo Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti v Državnem zboru, naj ob spoštovanju trpljenja in krivične smrti teh žrtev v okviru svojih pristojnosti skliče posebno sejo in z njo spodbudi Vlado in Državni zbor RS:

  • da Vlada izda mrliške listine za vse žrtve komunizma, jih s tem vključi v uradne evidence Republike Slovenije, kjer jih zdaj ni in država za te žrtve uradno ne ve, ter jim s tem izrazi osnovno dostojanstvo človeških oseb in članov slovenskega narodnega občestva; Vlada naj objavi javno evidenco žrtev komunističnega nasilja;
  • da Državni zbor sprejme ustrezno izjavo z zakonsko močjo, s katero bo zločine komunizma obsodil kot zavržne, jih izločil iz polja sprejemljivega, žrtve pa rehabilitiral kot nedolžne ter jim povrnil dobro ime;
  • da Vlada poskrbi za pieteten pokop ekshumiranih slovenskih in romskih žrtev komunistične revolucije v Ljubljani na Žalah ali na Orlovem vrhu, kar naj bo dopolnilo k poprejšnjemu sprejetju pokojnih v slovensko narodno občestvo.

Pravno dolžnost, da to stori, nalaga Republiki Sloveniji mdr. »Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem« (MKZVOPI), ki je v veljavo stopil 20. 11. 2021. V pravnem jeziku te konvencije so revolucionarni poboji vzrok
prisilnega izginotja tisočev oseb, kar konvencija definira kot zločin, ki ga mora država raziskati ter podati o njem uradno poročilo.

Žrtve prisilnega izginotja imajo tudi pravico do moralnega zadoščenja: država mora poskrbeti za njihovo »(b) rehabilitacijo; (c) zadoščenje, kar vključuje tudi vrnitev dostojanstva in ugleda« (24. člen). Hkrati naj Vlada RS poda jasen odgovor na vprašanja, ki jih je Sloveniji poslal Odbor za peticije Evropskega parlamenta ob sprejetju peticije prof. Mitje Ferenca. Apeliramo in prosimo, naj Vlada misli na vse Slovence in naj ustavi uničujoče drsenje v toleriranje zločina.

dr. Matija Ogrin, Nova Slovenska zaveza
Romana Bider, Vseposvojitev
Vlasta Doležal Rus, Prebudimo Slovenijo
zasl. prof. dr. Janez Juhant, Združeni ob lipi sprave