Nedelja Slovencev po svetu – 1. julij 2012

Veseli se, hči sionska!

Kar nekaj svojega življenja sem preživela med Slovenci v izseljenstvu – na Dunaju, v Belgiji, Luksemburgu, Franciji, Nemčiji, Torontu, Argentini. Ko se sprašujem, katere so njihove skupne lastnosti in po čem sem si jih zapomnila, mi naprej pride na misel veselje, dobra volja. Kljub stalno prisotnem hrepenenju po domovini, kljub življenju, ki je v mnogih primerih težje, kot življenje, ki ga živimo v Sloveniji, sem v naših izseljencih vedno našla neizmerno voljo do življenja, bolj ali manj očitno radost, močno željo nekaj narediti iz svojega življenja.

Nič čudnega! Ko se človek odpravi iz varnega domačega zavetja v širni svet, pa naj bo to iz političnih, izobraževalnih ali ekonomskih razlogov, pot ni postlana s cvetjem. Zahteva trdnega, odločnega človeka, pripravljenega na žrtev in hkrati željnega novih izzivov.

Slovenija je te lastnosti v sedemdesetih letih mrtvila izgubila in prav rojaki po svetu so tisti, ki ji lahko vse to pomagajo vrniti. Res je domovina odrivala od sebe svoje dobre sinove in še vedno se tega ni čisto odvadila, a brez skupnih moči vseh treh Slovenij, matične, zamejske in izseljenske bo potrebovala veliko več časa, da se izkoplje iz malodušja. Tu, dragi bratje in sestre, smo vsi potrebni domovini! Da ji vrnemo veselje do življenja, radost, da ji pokažemo, kaj je volja do dela, odgovornost, želja po znanju, novih svetovih.

Naj bo letošnja Nedelja Slovencev po svetu posvečena molitvi za veselje! Da ga nikoli ne bi zmanjkalo, ne med vami ne med nami – veselja do življenja, bližnjih, domovine. Le z njim bomo lahko Slovenijo in svet naredili lepši! Bog vas živi, dragi rojaki doma in po svetu!

Urška

Plakat …

… nas spodbuja, da vsaj na izseljensko nedeljo (1. julij) pomislimo na rojake, ki živijo po svetu;

… vabi mlade na Višarske dneve (2. – 5. avgust in 28. – 30. december);

… vabi vse, da se pridružimo rojakom iz domovine, zamejstva in izseljenstva na tradicionalnem Romanju treh Slovenij na Svetih Višarjah (5. avgust)!

Izseljenska nedelja 2012

Pred 182 leti je odšel v Ameriko prvi slovenski izseljenec misijonar Baraga. V prejšnjem stoletju je odšla iz domovine nepregledna množica, upoštevajoč ves naród bi to znaslo milijon Slovencev. Zato je izseljenska nedelja svet dan v dobrobit izseljenstva in v korist naroda in države. Pred 75 leti je pater Zakrajšek na občnem zboru Rafaelove družbe predstavil nekaj pobud za obhajanje nedelje Slovencev po svetu:

1. a) Vernike naprošamo, da bi proslavili izseljensko nedeljo s skupnim sv. obhajilom za izseljence; sorodniki naj darujejo sveto mašo za svoje drage na tujem;

b) v vsaki župniji naj se vsaj ena maša opravi za izseljence;

c) pri vseh mašah naj se spregovori o izseljencih, zlasti o njihovih verskih potrebah;

č) molitvene skupine in razna gibanja naj to nedeljo posvetijo izključno spominu in molitvi za izseljence;

d) po vseh cerkvah naj bi se pobirali po službi božji tudi darovi za Rafaelovo družbo in njeno versko delovanje med izseljenci.

2. V času okrog izseljenske nedelje naj bi društva in združenja ne glede na društveni namen ali društveno smer priredila akademije ali predavanja o izseljencih, informativni večer na temo izseljenstva.

3. Šole naj bi v tem tednu po vseh razredih imele vsaj eno uro posvečeno izseljenstvu in pomenu skrbi za izseljence.

4. Vse družine naših izseljencev naj ta teden gotovo pišejo svojcem v tujino in obnovijo zvezo z njimi. Verniki naj se včlanijo v Rafaelovo družbo in postanejo njeni sodelavci. Duhovniki in farni sodelavci naj razširjajo izseljenski tisk. Medijski apostolat med ljudmi bo gotovo storil mnogo dobrega. Nobena krščanska publikacija ne bi ta mesec smela biti brez vsaj neke tople besedice o našem izseljenstvu. Župnije, ki imajo velik delež svojih ljudi v izseljenstvu, naj pripravijo dogodek posvečen spominu in poživljeni zavesti o ‘svojih’ faranih na tujem.

5. Naši izseljenci v tujini naj obnove svoje stike s svojci v domovini. Zato naj bi tudi vsaka naša slovenska naselbina, vsaka naša izseljenska župnija ali duhovna občina, vsako naše društvo izseljencev priredilo srečanje, ki bi vplivala na obnovitev zvestobe naših izseljencev do Boga, naroda in domovine. Tudi izseljencem toplo priporočamo, da podprejo delovanje izseljenske organizacije – Rafaelove družbe.

Zven preteklih časov!? Premislek lahko navrže slutnjo, da je mnogo tega v prilagojeni obliki spet zelo aktualno.

 msgr. Janez Pucelj

Vir: Rafaelova družba