Do petka, 10. avgusta: vaše točke na maturi = vaš odstotek popusta pri šolnini!

Fakulteta za poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta, vabi k vpisu za študijsko leto 2018/19 s kakovostnim programom študija, ugledom njenih predavateljev, pa tudi z zadnjo pridobitvijo od šolskega leta 2018/19 dalje: novimi, sodobno opremljenimi prostori.

Ob tem se poraja vprašanje, zakaj izbrati fakulteto, kjer je študij plačljiv? Za razliko od tujine, kjer je to nekaj samoumevnega, v Sloveniji prevladuje mnenje, da študij mora biti brezplačen. Vendar pa le malokdo pomisli, da brezplačen študij dejansko ne obstaja. V vsakem primeru mora visoke stroške izvajanja študijskega programa nekdo poravnati. In prav ljudje, ki načeloma najbolj oporekajo plačljivemu študiju pozabljajo, da te stroške krijejo tudi sami, kot davkoplačevalci. Žalostno je, da privilegij brezplačnega študija ne velja le za pridne in delavne študente, marveč za veliko število mladih, ki se za študij odločijo, ker ne vedo, kaj bi počeli drugega in si na ta način želijo podaljšati brezskrbno mladost ali pa izrabiti študentski status za bolj konkurenčen, čeprav kratkotrajen vstop na trg dela.

Fakulteta za poslovne vede se je odločila za drugačen pristop. Z uvedbo šolnin si kot nekoncesionirana ustanova z javno veljavnimi programi želi privabiti resne in odgovorne študente, ki vedo, kaj hočejo in so v pridobitev novih znanj pripravljeni vložiti svoj čas in energijo. Hkrati velja poudariti, da so zneski šolnin na Fakulteti za poslovne vede že v polnem obsegu bistveno nižji od zneskov konkurenčnih, tako slovenskih kot tujih fakultet, s čimer FPV odpira svoja vrata širšemu krogu mladih.

K izbiri študijskih programov na Fakulteti za poslovne vede pritegnejo tudi njihove odlike, predvsem sodobnost učnih vsebin, uporabnost znanj v praksi, etičnost v delovanju in zaposljivost diplomantov. Največja prednost je zagotovo delo v majhnih skupinah ter oseben, neposreden odnos s študenti. Tak način dela omogoča individualno prilagojen pristop in večji ter hitrejši napredek posameznika. Študent ima tako možnost pridobiti specifično znanje, ki ga zanima s področij poslovnih ved, ki ga bo lahko aktivno uporabil tudi v praksi. Prenos kvalitetnih znanj omogočajo profesorji z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami tako v Sloveniji kot v svetu ter aktivno sodelovanje z uglednimi mednarodnimi fakultetami, na katerih lahko študenti tudi gostujejo v okviru programov ERASMUS in CEEPUS.

Za zaključek velja izpostaviti akcijo poimenovano Vaše točke na maturi = vaš odstotek popusta pri šolnini, ki poteka ravno sedaj. V praksi to pomeni, da bodo vaše točke na maturi, ki jih lahko izkažete z uradnim dokumentom, upoštevane kot odstotek popusta pri šolnini za vsa leta rednega vpisa, ki velja za izbrano stopnjo in obliko študija. S to akcijo želi FPV nagraditi pridne, poštene in bistre posameznike ter jim olajšati vpis v visoko kakovosten študij.

Če so vas navedeni razlogi prepričali, vabljeni k vpisu. Vendar pozor, akcija traja le do 10. avgusta oz. do zapolnitve razpisanih študijskih mest!