Nastanek Nove Gorice

Odločitev za nastanek Nove Gorice na severnem Primorskem je bila izrazito politična. Sprejeli so jo, ko je bilo jasno, da bo stara Gorica pripadla Italiji. Slovenskemu delu Goriške in Posočju je bilo tako potrebno zagotoviti neko novo politično, gospodarsko in kulturno središče. Tako so Novo Gorico začeli graditi 03. decembra 1947 leta. V Beogradu so si želeli, da bi to mesto postalo zgled uspešnega socialističnega razvoja in tako konkuriralo stari Gorici. Zaradi zaostrenih razmer med Italijo in Jugoslavijo, Nova Gorica ni mogla zaživeti. Šele po goriškem sporazumu o lokalni menjavi iz leta 1955 in sporazumu o obmejnem prometu med Italijo in Jugoslavijo, ki so ga isto leto sprejeli v Vidmu, se je Nova Gorica začela hitreje razvijati.

Foto: Wikipedia