Nasilno rušenje demokratične oblasti vodi v totalitarni sistem

PREJELI SMO. Zbor za republiko državljankam in državljanom Republike Slovenije.

Demokratična družbena ureditev je tista, ki nam zagotavlja spoštovanje človekovih pravic, vladavino prava in enakost vseh državljanov pred zakonom. Prav tako nam daje pravico voliti in biti voljen na vse funkcije v izvršni in zakonodajni veji oblasti. Omogoča predlagati spremembe in jih po demokratični poti tudi uveljaviti. Slovenska demokracija je zato naša največja vrednota. Moramo jo skrbno čuvati in po potrebi tudi braniti.

Demokracija je tista, spoštovani državljanke in državljani, ki nam daje pravico zbiranja in izražanja naših mnenj. Demokracija nam zagotavlja postavljati in odstavljati vse voljene funkcionarje zakonodajne in izvršne veje oblasti. V ta namen nam zagotavlja zakonite načine in postopke.

Nasilno ali če hočete revolucionarno spreminjanje demokratično izvoljene oblasti predstavlja najbolj grobo kršitev človekovih pravic sodržavljanov, zanika njihovo enakost in enakopravnost ter krši osnovne norme človekovega dostojanstva. Tako grobo kršenje človekovih pravic vsi demokratično misleči ljudje ocenjujejo kot zločin.

Nasilno rušenje demokratične oblasti vodi v totalitarni sistem. Vzpostavljanje, vodenje in obramba totalitarnega sistema predstavljajo najbolj grobo kršitev človekovih pravic in dostojanstva. Zato pomeni zločin sama po sebi. Etika in morala od vsakega od nas zahtevata, da varujemo demokracijo in aktivno delujemo proti totalitarnemu sistemu.

Spoštovane državljanke in državljani posebej tisti, ki se nameravate udeležiti demonstracij koncem tega tedna, vedite, da se bomo vedno zavzemali za to, da obstaja pravica zbiranja in izražanja lastnih stališč. To je naša demokratična pravica! Vedno se bomo vedno zavzemali za to, da bodo vsakemu in vselej zagotovljene vse demokratične pravice. Nihče pa nima pravice nasilno rušiti demokratično ureditev v R. Sloveniji. To jemlje človekove pravice vsem.

Dr. Lovro Šturm, predsednik Zbora za republiko