Narava in pokrajina (foto): Žička kartuzija

Janez Mihovec, Žička kartuzija

V 11. stoletju je sveti Bruno ustanovil meniški red kartuzijanov. Izvirni samostan še danes stoji v mestu Chartreuse. Skozi stoletja je zrasla vrsta samostanov. Štirje samostani tega meniškega reda so bili tudi v Sloveniji: Bistra pri Vrhniki, Jurklošter, Pleterje in Žiče. V Pleterjah kartuzija še deluje, preostale tri pa ne več. V samotni dolini pri Žičah stojijo ruševine Žičke kartuzije. Začetki segajo v 12. stoletje. Ukinjen pa je bil z jožefinskimi reformami konec 18. stoletja.

Orjaška zgradba je bila dve stoletji prepuščena propadanju. V zadnjih desetletjih pa se je spet našel denar za njegovo obnovo in tako spet dobiva nekdanjo podobo in postaja zanimiva za obiskovalce.