Narava in pokrajina (foto): Rezervoar vode v Divači

Janez Mihovec – Rezervoar vode v Divači

Tehniški spomenik Južne železnice

V 40-tih letih 19. Stoletja se je Avstrijska oblast lotila velikega infrastrukturnega projekta: izgradnje Južne železnice. Ta je desetletje kasneje povezala Dunaj s Trstom, torej z morjem. Na svoji dolgi poti so se graditelji železnice soočili s številnimi problemi. Eden teh je bil tudi problem oskrbe z vodo. Danes se nam to zdi čisto nepotrebno, a nekdanje parne lokomotive so potrebovali ogromne količine vode.

Dokler je bila železnica nad porečjem Ljubljanice, ali pa Unice oziroma Pivke, je to še nekako šlo. Za Postojno, ko je železnica zavila na Kras pa temu ni bilo več tako. Vse tja do Timava ni prav nobenega trajnega izvira pitne vode.

Problema so se lotili velikopotezno in uspešno. 38 kilometrov proč so zajeli reko Reko, speljali cevovod do štirih rezervoarjev vode in tako rešili problem oskrbe z vodo. Eden od teh je v Divači, čisto blizu železniške postaje. Precej neugledna zgradba, ki izgleda kot nekakšna zgradba v obliki zemljanke. Nič kaj posebej ne deluje ugledno, pa še celo stoletje ni več v uporabi. V resnici pa se znotraj nje skriva rezerovar, bazen, ki meri 545 kubičnih metrov vode. Rezervoar je tako rešil problem oskrbe lokomotiv in je eden izmed prvovrstnih tehniških spomenikov Slovenije. Ima pa le en sam problem: skorajda nihče ne ve zanj.