Narava in pokrajina (foto): Lehnjakov slap

Janez Mihovec, Lehnjakov slap

V srcu Dolenjske pri Rašici teče potok Raščica. Pod vasjo na prepustnih tleh ponikne, a prej ima precejšno mrežo pritokov. Eden teh je Robarica. Na potoku najdemo dva slapova. Kobilji curek je najvišji dolenjski slap, Lehnjak pa je nekaj posebnega.

Poiskati ga je najbolje od zgoraj. Med zaselkoma Mohorje in Vrh je manjša dolina. Nobena pot ne vodi tja. Tako sem moral vprašati lokalna očanca, ki sta modrovala o življenjskih problemih. Povedala sta, kam in kako, nato pa še navrgla naj bom pazljiv, ker je v bližini brlog medvedke z mladičema.

Šel sem in glasno prepeval. Čez drn in strn sem se dejansko prebil do Lehnjaka. Po poti, ki sem jo bolj slutil kot videl. Saj slap ni pravzaprav nič posebnega. S sigo nasičena voda priteče iz podzemlja. Na svetlobi se siga začne izločati in obleče slap v preobleko mahu in sige. Prav zanimivo in poleg slapov Košce v bližini Višnje Gore in Krke edini tovrstni slapovi pri nas.

Le medvedke nisem srečal. Očitno je, da ni pokazala posebnega navdušenja nad kvaliteto mojega petja … Določen nivo pa kljub vsemu mora biti, da si pridobiš poslušalce.