Narava in pokrajina (foto): Iški morost

Janez Mihovec – Iški morost

Rečica Iška ima več obrazov. Trideset kilometrov dolg vodotok izvira pod vasjo Lužarji in nato kot puščica teče proti severu skozi sotesko. Pri Iški vasi priteče iz soteske na ravnino in njene naplavine tvorijo naplavinski vršaj, na katerem stoji vas in so rodovitne njive. V trenutku, ko je tega vršaja konec, priteče na Barje. Veliko, kakih dvesto kvadratnih kilometrov veliko nekdanje močvirje.

Takrat se izgubi v podzemlje. Nenavadno. Prej sorazmerno velik vodotok kar naenkrat postane vedno manjši. Ko že v bližini Plečnikove cerkve sv. Mihaela rečica le doseže Ljubljanico in se vanjo izlije, je vse skupaj le še manjši potok. Vode Iške postanejo namreč del podtalnice na Barju.

Barje je vsekakor kulturna krajina. Del pa ga poizkušamo ohraniti. Ob Iški je ornitološka opazovalnica in zaščiteno območje imenovano Okljuk. Lepo in vredno ogleda. Najbolje kar s kolesom.