Narava in pokrajina (foto): Grad Haasberg

Janez Mihovec, Grad Haasberg

Vsa Notranjska je bolj ali manj velik gozd. Gozd je treba upravljati in stoletja je to ena izmed glavnih dejavnosti lokalnih prebivalcev. Tudi plemičev. Knezi Eggenbergi so gospodarili z njimi z mogočnega gradu Haasberg ali Hošperk na robu Planinskega polja. Čudovita baročna zgradba je slovela po  notranji opremi in parku pred gradom. V 19. stoletju je bila v lasti rodbine Windischgraetz. Potem pa je prišla vojna. Najprej je bila v gradu italijanska vojska, potem nemška, za njimi so pritaknili vžigalico partizani. Vse skupaj je zgorelo, kar je ostalo, pa so raznesli naokoli. Ostala je mogočna ruševina. Prevelika, da bi jo bili sposobni obnoviti, in prevelika, da bi kar izginila v pozabi.