Narava in pokrajina (foto): Črnuški bajer

Janez Mihovec, Črnuški bajer

Še leta 2020 je bilo to degradirano zemljišče nekdanje opekarne. Potok Črnuščica se je v nastalo glineno jamo izlival in vse skupaj spremenil v kakofonijo grmovja in blata. Potem pa so se na MOL zganili. Temeljito so sanirali okolje. Ob domu starejših Deos so naredili bajer in okolju dali dodano vrednost. Morda je vrednost bajerja prav v tem, da se je Ljubljana v zadnjih desetletjih spremenila v kolos in je zelenih površin vedno manj.