Na današnji dan: Matija Majar – Ziljski

Matija Majar-ZiljskiNa današnji dan leta 1809 se je v Goričah v Ziljski dolini rodil Matija Majar – Ziljski, duhovnik, narodopisec, jezikoslovec in narodni buditelj. Šolal se je v Celovcu in Gradcu, zlasti je nanj vplival Anton Martin Slomšek, poznejši lavantinski škof.

Celovški stolni kanonik Matija Majar je bil med prvimi oblikovalci slovenskega političnega programa.

Oprijemljivejše oblike so tovrstne ideje pričele dobivati ob t.i. pomladi narodov v revolucionarnem letu 1848. Že 17. marca 1848, kmalu po revoluciji na Dunaju, je napisal članek “Slava Bogu na višavah”, objavile so ga ljubljanske Novice. Matija Majer je s tem pozval slovenske rojake, ki so živeli v različnih avstrijskih dednih deželah (Kranjska, Goriška, Štajerska, Koroška, Trst), naj složno stopijo skupaj in terjajo pravice, zapisane v novi cesarski ustavi. Aprila 1848 je Matija Majar začel zbirati podpise za peticijo z zahtevo po “Zedinjeni Sloveniji” s posebnim deželnim zborom v okviru habsburškega cesarstva. Peticijo so 10. maja 1848 objavile ljubljanske Kmetijske in rokodelske novice pod zgovornim naslovom “Kaj Slovenci terjamo?” V njej je Matija Majar objavil načrt za bodočo ureditev “Zedinjene Slovenije” in hkrati naštel pravice, ki bi jih moral dobiti slovenski jezik v šolstvu, sodstvu in javni upravi.

Med drugim se je ukvarjal z zamislijo o zbliževanju slovanskih jezikov in umetnem slovanskem jeziku. Na stara leta se je Matija Majar Ziljski preselil v Prago, kjer je tudi umrl 31. julija 1892. Pokopan je na pokopališču na Vyšehradu. Dolga leta je bil njegov grob precej zanemarjen, zadnja leta pa zanj vzorno skrbi slovensko veleposlaništvo v Pragi.