Na današnji dan: Martin Bavčer

baucerTudi danes bi lahko pisali o marsičem, 11. novembra ob 11h se med drugim veselimo konca prve svetovne vojne (1918).
Sam bom raje izpostavil našega žal prevečkrat zapostavljenega goriškega rojaka in prvega zgodovinarja slovenskega rodu. Martin Bavčer (tudi: Bauzer, Bavzer, Bautscher, Baučer ali Bavčar) se je rodil na današnji dan leta 1595 v Selu na Vipavskem. Njegovo najbolj znano delo je “Historia rerum Noricarum et Foroiuliensium”, danes ga lahko prebiramo tudi v slovenskem prevodu (Zgodovina Norika in Furlanije). Sicer je ustvaril več zgodovinopisnih del, osredotočenih prav na goriško preteklost. Originali Bavčerjevih del so žal izgubljeni, ostali pa so prepisi in nekateri rokopisi, ki jih hranijo različne ustanove v Sloveniji in Italiji. Včasih se je podpisal s psevdonimom »Gaudentius Hilarius Goritianus«.

Iz Bavčerjevega mladosti je znanih bolj malo podatkov. Leta 1616 je stopil v jezuitski red v Ljubljani, kasneje se je šolal v Brnu, kjer je tudi doktoriral iz filozofije. Živel je po raznih krajih tedanje monarhije (Gradec, Ljubljana, Zagreb, Trst, Reka, Dunaj, Gorica). Študiral je tudi teologijo in bil leta 1626 posvečen v duhovnika.

Prej omenjeno njegovo poglavitno delo je pisal več kot tri desetletja. Časovno obsega obdobje od vesoljnega potopa do smrti cesarja Ferdinanda III. leta 1675., opisuje pa Bavarsko, Tirolsko, Zgornjo in Spodnjo Avstrijo, Kranjsko, Štajersko, Koroško, Istro in Furlanijo. Prvo oceno dela je zapisal Anton Tomaž Linhart, ki je med drugim menil, da je »ta mož za prihodnjega zgodovinarja Kranjske vsaj zbral material«.

Martin Bavčer je zadnja leta svojega življenja preživel v Gorici, kjer je tudi umrl 23. decembra 1668.