Na današnji dan: Josip Gorup pl. Slavinjski

GorupNa današnji dan leta 1912 je na Reki (Rijeka) umrl Josip Gorup pl. Slavinjski. Rodil se je 6. aprila 1834 v Slavini pri Postojni, staršema Matevžu in Mariji, roj. Kalister. Gimnazijo je obiskoval v Gorici in nato v Ljubljani, kjer je leta 1854 tudi maturiral.

Denarno ga je podpiral bogati stric Janez Kalister iz Trsta. Upal je, da se bo mladi Josip po končanem šolanju pri njem zaposlil, kar se je tudi zgodilo. Leta 1862 je postal glavni prokurist in je vodil izgradnjo železniške proge Maribor-Celovec. Po smrti strica leta 1864 je prevzel vodenje podjetja Kalister&dediči. Poleg tega se je J. Gorup znašel med odborniki slovenske Narodne čitalnice v Trstu.

Leta 1876 se je Gorup razšel z bratrancem Francem Kalistrom in je na Reki ustanovil lastno podjetje, tam si je sezidal tudi veliko družinsko vilo.

Postopoma je postal eden najbogajših Slovencev (vseh časov). Zaradi finančnih uspehov se mu je uspelo uvrstiti se v sam vrh poslovnega sveta tedanje avstrijske države. V finačnih krogih je užival velik ugled, zato so ga v svoja vodstva volila številna domača in tuja podjetja, zlasti tista z Reke.

Leta 1888 je ustanovil prvi štipendijski sklad za ljubljanske dijake, poleg tega je z glavnico 30.000 goldinarjev ustanovil tudi sklad, ki je podpiral slovenske študente na trgovskih akademijah v Gradcu, Pragi in na pomorski akademiji v Trstu. Gmotno je J. Gorup podpiral tudi pesnika Simona Gregorčiča, predvsem tako, da mu je izplačeval dobre honorarje ob izdajah njegovih Poezij. Precej je podpiral tudi domačo Slavino.

Tedanja država je očitno cenila Gorupovo delovanje, saj ga je cesar Franc Jožef I. leta 1898 odlikoval z viteškim križcem reda Franca Jožefa in ga leta 1903 povzdignil v dedni viteški stan. Josip Gorup je tako dobil pravico do uporabe naziva de Slavinski oz. plemeniti Slavinjski.