Na današnji dan: Jakob Maksimilijan Stepišnik

stepisnikNa današnji dan leta 1815 se je v Celju rodil Jakob Maksimilijan Stepišnik, lavantinski škof. Teologijo je študiral v Celovcu in na Dunaju, kjer je leta 1839 doktoriral. Kot duhovnik je deloval v Šent Andražu, kjer je bil vikar lavantinskega škofa. Kasneje je kot profesor cerkvene zgodovine in cerkvenega prava poučeval v Mariboru. Potem, ko je bil leta 1863 potrjen za naslednika Slomška na mestu lavantinskega škofa, je začel z reformo katoliškega življenja v Mariboru; šolske sestre, ki so v Maribor prišle na njegovo pobudo, so ustanovile prvo slovensko osnovno šolo, pomemben prispevek je pomenil tudi prihod drugih redov: frančiškanov, usmiljenk in trapistov. Bil je udeleženec prvega vatikanskega koncila.

Vir: Razstava Slovenska zgodovina.