Na današnji dan: Anton Haus

Foto: Facebook.
Foto: Facebook.

Na današnji dan leta 1851 se je v Tolminu rodil veliki admiral Anton Haus. Družina se je v Tolmin priselila iz Slovenj Gradca, po smrti očeta leta 1859 je mati s štirimi otroki živela v pomankanju. Antonu so šolanje omogočili premožni sorodniki z Dolenjske. Bil je najboljši dijak gimnazije v Ljubljani in leta 1869 se je vpisal na vojno-pomorsko akademijo na Reki. Istočasno se je pridružil avstro-ogrski vojni mornarici, kjer je zelo hitro napredoval. Leta 1901 je postal kapitan bojne ladje SMS Donau, s katero je sodeloval pri zatrtju boksarske vstaje na Kitajskem. Leta 1905 je postal kontraadmiral, leta 1910 viceadmiral in leta 1913 admiral. Med drugim je poučeval na Pomorski akademiji na Reki in leta 1891 napisal knjigo Grundzüge der Ozeanographie und maritimen Meteorologie (Osnove oceanografije in morske meteorologije). Maja 1916 ga je cesar Franc Jožef I. povišal v velikega admirala (Grossadmiral Österreichisch-Ungarichen Kriegsmarine). Šlo je za posebno priznanje, saj je bil edini častnik v avstro-ogrski vojni mornarici, ki mu je bil za časa življenja podeljen ta najvišji čin.

Med prvo svetovno vojno je pravilna ocenil položaj in avstro-ogrsko mornarico obvaroval pred uničenjem. Anton Haus je bil cesarjev tajni svetnik, častni doktor Tehnične visoke šole na Dunaju ter častni meščan Ljubljane in Reke. Na zadnji poti z Dunaja v Pulj je zbolel za pljučnico in umrl za posledicami 8. februarja 1917 v Pulju. Habsburški cesar Karel I. ga je 27. oktobra 1917 odlikoval z najvišjim avstro-ogrskim odlikovanjem, imenoval ga je za velikega mojstra reda Marije Terezije.

Končno so se velikega admirala A. Hausa spomnili tudi v rojstnem kraju, kjer so mu avgusta 2012 odkrili spominsko ploščo.