Na današnji dan: Alojzij Res

resNa današnji dan leta 1893 se je v Gorici rodil Alojzij Res, urednik, literarni in umetnostni kritik, urednik, zgodovinar, prevajalec in publicist.

Že kot otrok je izgubil očeta, mati je ostala sama s tremi otroki. Izobraževal se je v Gorici, kjer je na materino željo začel tudi študij bogoslovja v Centralnem semenišču. Študij ga je izčrpal, zato ga je najprej odložil, nato pa dokončno opustil. Med prvo svetovno je kot vojak služboval na Dunaju in hkrati študiral na tamkajšnji univerzi. Po vojni je študij nadaljeval v Zagrebu, nato pa v Firencah in v Ljubljani. Doktoriral je leta 1921 z disertacijo “Bistvo narodne pesmi”. Skupaj z Antonom Bajcem (1897-1985) sta bila prva doktorja slavistike na Univerzi v Ljubljani.

Med študijem v Firencah je spoznal Dino Frosali, s katero sta se leta 1924 poročila. Družina s tremi otroki je živela na Lidu v Benetkah, kjer je Res predaval na višji trgovski akademiji (Ca’ Foscari) kot profesor za srbohrvaški jezik in literaturo. Hkrati je vodil tečaje iz ruske literature, nemškega jezika in literature.
Alojzij Res je objavljal že kot srednješolec v Gorici. V letu, ko se spominjamo začetka bojev na soški fronti, velja prebrati njegovo zbirko “Ob Soči : Vtisi in občutja iz mojega dnevnika”, ki je izšla leta 1916 v Trstu. Izdanih 3000 izvodov je pošlo v treh tednih. Poleg tega ne spreglejte niti knjižice “Ob Soči”, gre za pričevanja iz življenja beguncev s soške fronte. V tej knjigi so zbrana vojna poročila, ki jih je Alojzij Res leta 1915 pod različnimi naslovi objavljal v ljubljanskem časopisu Slovenec.Ta poročila so hkrati dokumenti, ki pričajo o usodi in trpljenju goriških beguncev med prvo svetovno vojno.

Med njegovimi prijatejli najdemo Franceta Bevka, Virgilija Ščeka, Francèta Stelèta, Franceta Kralja in druge, ki jih je gostil na svojem domu v Benetkah.

Ob šeststoletnici smrti pesnika Danteja je Alojzij Res izdal zbornik, ki je leta 1921 najprej izšel v slovenščini v Ljubljani in čez dve leti še v italijanščini v Gorici. Res je tudi veliko prevajal, pripravljal različne članke za enciklopedije in objavljal v časopisih in revijah.

Umrl je 17. maja 1936 v Benetkah, pokopali so ga na pokopališču na Sv. Gori.

So vam ga v šoli kdaj omenili?!