MSi: Proti poimenovanju študentskih iger po totalitaristih

kardeljeve igreV Mladi Sloveniji – podmladku Nove Slovenije želimo opozoriti na neprimerno poimenovanje Kardeljeve ploščadi, po kateri je ime dobil tudi nov študentski dogodek Kardeljeve igre.

Združevanje študentov različnih fakultet in študentskih domov ob druženju in igrah ter povezovanje mladih podpiramo ter se zahvaljujemo organizatorjem, ki tovrstne prireditve pripravljajo. Želimo opozoriti le na neprimerno izbiro imena – Kardeljeve igre, saj ime Edvard Kardelj v naši zgodovini ni zapisano v pozitivni luči.

Edvard Kardelj, po katerem se je nekoč imenovala tudi Univerza v Ljubljani, je bil eden od organizatorjev medvojnih in povojnih pobojev političnih nasprotnikov in civilistov, v katerih je umrlo več kot 14.000 Slovencev, na področju Jugoslavije pa več kot 190.000 ljudi. Njegovo delo je tudi depeša, v kateri napiše Kidriču, da “nimate torej nobenega razloga biti tako počasni v čiščenju, kot doslej.” in ideja za taborišče na Golem otoku, kjer je bilo zaprtih tudi več kot 4000 dijakov in študentov.

Menimo, da Edvard Kardelj ni primerna oseba, po kateri bi poimenovali ploščad, kjer stoji več fakultet, študentskih domov in drugih izobraževalnih institucij, prav tako pa ni primerna osebnost, po kateri bi poimenovali študentski dogodek, namenjen povezovanju mladih.

Od organizatorjev dogodka pričakujemo, da ime dogodka nadomestijo z bolj primernim, saj Edvard Kardelj ne more biti zgled mladim. Pričakujemo tudi, da bo Mestna občina Ljubljana začela postopke preimenovanj Kardeljeve ploščadi, Mačkove ulice, Kidričeve ulice, Leskoškove ceste, Beblerjevega trga in drugih ulic, cest in trgov, ki nosijo imena po ljudeh, ki so zakrivili hude zločine.

Mlada Slovenija