MnenjeMeter: Mati vseh afer?

Nekdanji predsednik je že vrnil udarec: po tem ko je nekdanji poveljnik specialne enote Moris Tone Krkovič predstavil knjigo Veleizdaja Slovenije – razorožitev TO maja 1990, v kateri je eden od uvodničarjev tudi Janez Janša, je Kučan očitke zavrnil kot absurdne. Žogico je prenesel na drug teren z besedami, da je prišel čas za odgovor na vprašanje, kje je denar od trgovine z orožjem.

Glede na to, da se približuje 20. obletnica razglasitve slovenske neodvisnosti, lahko pričakujemo, da bo boj za interpretacijo osamosvojitvenih dogodkov še bolj oster. V MnenjeMetru o takratnem dogajanju govorita nekdanja vodilna političarka Demosa Spomenka Hribar in notranji minister v času osamosvajanja Igor Bavčar, ki je skupaj s Krkovičem predstavil omenjeno knjigo.

Spomena Hribar: Obnavljanje “zgodbe” o razorožitvi TO – očitkov nekdanjemu predsedniku predsedstva Milanu Kučanu, da jo je zakrivil on – je metoda preusmeritve pozornosti z enega problema na drugega, s (pre)prodaje orožja na razorožitev TO, ki nimata ničesar skupnega.

/ … /

Enako metodo je Janez Janša že uporabil, najbolj očiten primer je ponaredek Kučanovih besed, izgovorjenih v Novi Gorici: “najprej diskvalifikacija, nato likvidacija”; ne enkrat je bil predstavljen kontekst te izjave – da je Kučan kritiziral (ne pa napovedoval!) takšno metodo, ki prizadene leve ali desne, vsakega, ki ni po godu tistemu, ki izreka negativne sodbe. Janša pa še vedno ponavlja eno in isto laž. Mati vseh afer je (pre)prodaja orožja, pa če Janša še tako zganja demagogijo. Naj že končno po resnici pove, kaj se je tedaj dogajalo, in položi finančni in moralni (ob)račun javnosti o prodaji in preprodaji orožja!

Igor Bavčar: Razorožitev TO je začetek neslavne zgodbe. Šlo je za nezaslišano dejanje, poznejše oboroževanje je bilo potrebno prav zaradi te razorožitve. Če se razorožitev ne bi zgodila, je malo verjetno, da bi JLA proti Sloveniji nastopila s silo. Sam se s trgovanjem z orožjem nisem ukvarjal, enako velja tudi za Janeza Janšo. Zame je edina afera v zvezi z orožjem afera z razorožitvijo TO. O tem je treba ponovno govoriti, ker šele zdaj na dan prihajajo dokumenti in različne izjave, ki dokazujejo, da je Milan Kučan za ukaz o razorožitvi vedel že 15. maja leta 1990 in ne nekaj dni pozneje, kot je trdil do zdaj.

Več: Siol