Mestni odbor NSi Ljubljana: ‘Nekaterim je dovoljeno vse!?’

Foto: Facebook.
Foto: Facebook.

Mestni odbor NSi Ljubljana se je februarja 2015 s pisnim zahtevkom obrnil na Inšpektorat MOL ter zahteval pojasnila, obrazložitev sankcij ter zapisnike v zvezi z nadzorom nepravilnega oglaševanja organizatorja »Protestnega shoda proti privatizaciji«, ki je 7. februarja na Kongresnem trgu organiziral protestni shod.

Inšpektorat MOL nas je obvestil, da so organizatorji »Protestnega shoda proti privatizaciji« sporočila oziroma plakate namestili na prepovedanih lokacijah po šesti alineji prvega odstavka 10. člena Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, ki na občinski cesti prepoveduje lepiti ali na drug način nameščati plakate, obvestila ali sporočila po objektih in napravah gospodarske javne infrastrukture, kot so mostovi, podhodi, tekoče stopnice, fontane, klopi, stojala za kolesa, cvetlični lonci, kotlički, oprema za odlaganje komunalnih odpadkov in drugo, ter v nasprotju s 6. alinejo prvega odstavka 10. člena Odloka o oglaševanju, ki na javnem mestu prepoveduje nameščati male ali velike plakate na zunanje površine ograj, gradbiščnih ograj, na objekte gospodarske javne infrastrukture in opreme za izvajanje gospodarske javne službe. Ker OGDP z organizatorjem ni sklenil nobene pogodbe o posebni in podrejeni rabi javnih površin, se je Inšpektorat obrnil na Policijsko postajo Ljubljana Center in na Upravno enoto Ljubljana za posredovanje poizvedbe organizatorja shoda. Mestni odbor NSi Ljubljana od Inšpektorata MOL ni prejel nobenih dodatnih informacij, ali je Inšpektorat MOL uspel pridobiti ključne informacije o organizatorju.

Pred dnevi so se ponovno pojavili plakati na prepovedanih lokacijah, ki so vabili na »Protestni shod proti privatizaciji«, ki je potekal včeraj, 11. 6. 2015, na Kongresnem trgu. Mestni odbor NSi Ljubljana se je danes ponovno obrnili na Inšpektorat MOL z zahtevo po ponovnem nadzoru in ustreznih ukrepih.

Mojca Kucler Dolinar, predsednica Mestnega odbora NSi Ljubljana, je dejala: »Organizatorji protestnega shoda so tudi tokrat nepravilno oglaševali svoj shod ter kazili javne in zasebne površine z nepravilnim plakatiranjem. Inšpektorat MOL pozivamo, da ustrezno ukrepa. Tokrat ne bi smeli imeti pretežkega dela, saj so organizatorji zaprosili OGDP za stojnice na javni površini MOL na Prešernovem trgu, kar pomeni, da so v vlogi za izdajo stojnice morali posredovati informacijo o zakonitem zastopniku. V primeru, da Inšpektorat MOL ne bodo ustrezno ukrepal, bo javnosti dal jasno sporočilo o dvojnih merilih. Ali je nekaterim izbrancem res dovoljeno prav vse?!?«

Mestni odbor NSi Ljubljana
_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.