Matevž Kleč, Pavel Okorn: kandidata za župana občine Kranj

Uredništvo je županskim kandidatom predlagalo, da se nam lahko predstavijo z odgovori na vprašanja, ki smo jim jih zastavili. Odgovore bomo objavljali v vrstnem redu, kot bodo prihajali.

1. Katera Vaša osebnostna lastnost Vam bo najbolj pomagala, da boste dober župan ?

Kleč:  trma, vztrajnost in komunikativnost.

Okorn: svetovljanstvo, osebna integriteta, podjetniški duh, apolitičnost in vztrajnost ter doslednost.

2. Katera Vaša karierna izkušnja Vas najbolj kvalificira za župana ?

Kleč: bil sem 8 let predsednik Ks Besnica, 16 let svetnik v mestni občini Kranj (MOK), predsednik sveta Prešernovega gledališča Kranj, drugi mandat sem predsednik sveta doma upokojencev, športnik, kulturnik, voditelj lastne oddaje na gtv, član več odborov in komisij sveta MOK.

Okorn: tu pa tam.

3. Koliko odstotkov proračuna znaša zadolženost mestne občine danes in približno koliko bo znašala ob koncu Vašega mandata ?

Kleč: poznan podatek ob sprejemanju proračuna za leto 2010 je bil, da zadolževanja ne bo kljub temu, da je bilo predvidenih za 4 milijone več odhodkov(57 milijonov prihodka/61 milijonov odhodka). Ob prevzemu županja bo moja naloga, da minus saniram prej kot v 4 letih.

Okorn: 14%, upam, da ni še kakšen nepoznan okostnjak v omarah. Trudil se bom prepoloviti dolg.  V vseh šolskih šolskih svetih, v bolnicah, v vrtcih, povsod kjer ima občina svoje lastništvo in zastopstvo bomo vzpodbudili optimizacijo procesov dela in naredili poslovanje bolj transparentno. Ljudje imajo pravico vedeti kako in zakaj občina zapravlja njihov denar! Uravnotežen proračun je naša vrednota!

4. Naštejte 3 najpomembnejše investicije, ki jih mora mestna občina izvesti v naslednjem mandatu ?

Kleč: 1. investicija v obrtni con v hrastju in ob reki savi kjer je cca 100 hektarov degradiranih zemljišč. na zemljiščih moramo zgraditi nove objekte in stare objekte pripraviti do faze, ko bodo objekti na teh zemljiščih nudili nova delovna mesta. občina bo imela pri tem največjo nalogo pri eventuelnem spreminjanju pup oziroma komunalnem opremljanju zemljišč.

2. investicija v obnovo vrtcev in v obnovo osnovnih šol in izgradno telovadnic v tistem delu, ki so v pristojnosti MOK.

Okorn: dokončati že začete projekte, ugotoviti, kako je skladen nedavno podpisan projekt  „razkopavanja Kranja“ s prostorskimi akti in željami občanov ter podjetnikov v tem delu mesta. Investicija v podjetniško cono ter ureditev kanalizacije. V javno- zasebnem partnerstvu bomo po celotnem Kranju začeli napeljevati odprt in brezplačen brezžični internet. Občina bo dala prostor na stavbah in drugi mestni infrastrukturi in elektriko, podjetniki pa bodo prispevali naprave in znanje. Internet se bo plačeval iz reklam, ki se vam bodo prikazovale med surfanjem.

5. Ali se boste, če boste izvoljeni za župana v naslednjem mandatu zavzemali, da bi bila višina davka za nepremičnine nižja, višja, ali enaka kot je trenutno nadomestilo za stavbna zemljišča v občini v kateri kandidirate?

Kleč: višina davka za nepremičnine bo skušnjava za marsikaterega župana. Moje prepričanje je, da naj ostane v isti višini kot je trenutno nadomestilo za zemljišča v MOK.

Okorn: občino imamo zato, da občanom nudi kvalitetne storitve in ne zato, da jim »požre« ves denar in z njim zagotavlja blaginjo le birokratom in politikom.  Pri nas bo, dokler bo v mestni hiši Pavel Okorn, najnižji davek na nepremičnine v Sloveniji!

Foto: Wikipedia