Pavliha: razmišljanje J. Bertonclja

Na blogu Marka Pavlihe je objavljeno razmišljanje Dr. Jurija Bertonclja z naslovom Tej in naslednjim slovenskim vladam, ali v prihodnost le korakoma s pametjo!

Avtor razmišljanje zaključi z več predlogi: 

Problem Slovenije je ta, da postaja izvoznik produktov z nizko dodano vrednostjo. Poleg te značilnosti pa na trgu tekmuje še z nizkimi dohodki, da le ostaja na svetovnem odru, od koder ni vrnitve. To dvoje nas izriva na obrobje mednarodnega gospodarskega sodelovanja in že proži vprašanje nacionalnega dostojanstva, vere v sebe, v lastne sposobnosti in, ali je to sploh še naša prihodnost? Zelo naravno vprašanje!

Vendar to lahko imenujemo kot srečanje z resnico, lahko pa tudi kot povabilo k preobratu – v iskanje paradigme za snovanje sodobnih slovenskih poslovnih sistemov, ker smo že prisiljeni sprejeti odločen korak v programirano prihodnost! Prisiljeni smo, da zapustimo akademske razprave o visoki in manj visoki znanosti, zlasti pa to, institucije, ki so naš javni strošek, naj se predvsem usmerijo v naše programe, naše izdelke in v našo stvarnost. Mi smo se znašli na psu, kdorkoli meni, da to ne drži, še naprej ustvarja vtis o cesarjevi novi obleki. Soočimo se vendar že z dejstvom, cesar je gol, mi smo izmučeni in ne vemo več, kje smo, še manj, kam korakamo in kaj sploh še zmoremo z našimi ljudmi, ob naši nataliteti, naši mladeži pa, sodeč po drobižu, ki ga ji vlada odteguje zaradi malic, ni prijazna, še bolje, ni naklonjena. Nas je malo in smo relativno nepomembni, nas lahko reši le znanje in pameten pogled na prej. Prav zato vas vabim k razmisleku.

Dva milijona prizadevnih ljudi z industrijsko tradicijo, predstavlja naš osnovni kapital, ob neizprosni sintagmi, Slovenija končno mora rasti iz sebe, iz svojih sposobnosti, če hoče ostati na svetovni sceni kot verodostojen poslovni partner, in zelo verjetno se je to zgodilo prvič v slovenski zgodovini!

Sloveniji je usojeno, da prihodnost lahko išče le v več-znanju, kjerkoli in na kakršenkoli način in brez dvoma je proizvodno gospodarstvo tisto mesto, kjer ima znanje največji vpliv na gospodarske spremembe, zato je logično, da se usmerimo v iskanje modelne rešitve, kjer bi nujno rabili sistemski pristop, saj mnogi ne vedo, kako začeti svoje sanje, niti tega, kako pokopati stare rešitve, ki nimajo perspektive.

Slovenija potrebuje ustrezno inventuro proizvodnih sposobnosti in nov razvojni model, ki bo temeljil na resničnih temeljih.

Več: Blog Marko Pavliha