M. Magdič Belcl, Družina: Zaščititi družino in zakon

Od 5. septembra je mogoče na stojnicah po Sloveniji, kjer Gibanje za družine in otroke zbira podpise v podporo noveli krovnega družinskega zakona, oddati tudi podpis za evropsko državljansko pobudo s pomenljivim naslovom Mama, oče in otroci. O njej smo se pogovarjali z voditeljico Družinskega centra Dlan Škofije Murska Sobota mag. MOJCO MAGDIČ BELCL, ki usklajuje podporo peticiji v Sloveniji.

Kaj sploh je »evropska državljanska pobuda«?

Evropska državljanska pobuda (EDP) je novo demokratično orodje, ki državljanom EU omogoča, da postanejo aktivni del oblikovanja evropske politike. Za vsako pobudo stoji določen problem, ki teži večjo množico držav­ljanov EU in posledično zahteva rešitev na evropski ravni. Da se zahteva po izboljšanju stanja sploh zgodi, je potrebna minimalna organizirana struktura: pobudo lahko predlaga skupina sedmih organizatorjev, ki prihajajo iz vsaj sedmih držav EU. Če Evropska komisija pobudo prepozna kot skladno z evropskimi vrednotami in interesi, jo uradno registrira in s tem organizatorji dobijo zeleno luč, da lahko začnejo zbirati podporo v vseh 28 državah članicah. Če pobuda­ v letu dni od uradne registracije dobi nadevropsko podporo (vsaj milijon podpisov iz vsaj četrtine vseh držav članic), je Evropska komisija pozvana, da predloži predlog zakona, ki bo vključeval rešitev, kakršno pričaku­jejo državljani. Tako EDP deluje kot most med organizacijami civilne družbe in evropskimi ustanovami. Zaradi nadnacionalne narave predstavlja edinstven način za udeležbo državljanov v sodobnih demokratičnih procesih. Poleg tega utira pot za dialog med državljani po vsej Evropi pa tudi za komuniciranje med državljani in institucijami, torej za dialog od »spodaj navzgor«.

Kaj je temeljni cilj pobude Mama, oče in otroci?

Cilj pobude Mama, oče in otroci je zaščititi družino in zakon na evropski ravni. To pomeni, da pozivamo EU, naj se glede pojmov (in resničnosti!) »zakonske zveze« in »družine« jasno opredeli. Naj zakonsko zvezo na evropski ravni ohrani kot trajno in zvesto zvezo med moškim in žensko in družino kot skupnost, ki temelji na zakonski zvezi in/ali potomstvu. Veliko število državljanov je vse bolj zaskrbljenih, ker pojma zakonska zveza in družina postajata vse bolj razdrobljena. V zadnjih letih smo namreč opazili, da zakonodaja EU uporablja oba izraza, vendar je njun pomen vse bolj nejasen, v različnih direktivah EU pa se uporabljajo različne opredelitve. Da ne govorimo o tem, kako se zadnja leta pojma družina in zakon vse bolj razlikujeta od države do države, in to ravno zaradi pritiskov EU. Ogromno nas je, ki si tega ne želimo, in potrebno je slišati naš glas. Družina in zakon nista umetni tvorbi, ki bi ju lahko poljubno spreminjali, ampak sta resničnosti, ki sta bili človeku podarjeni, da znotraj njiju najde svoj smisel.

Pobuda si torej prizadeva uvelja­viti jasen jezik in enoznačno na evropski ravni opredeliti pojme, ­kot so »poroka«, »zakon­ci«, »družina«, »družinsko življenje« … Kaj bi to pomenilo za posamezne države članice EU? Doslej je namreč veljalo, da je zakonodaja, ki ureja področje družine, izključno v njihovi pristojnosti.

Točno tako. Področje družine še vedno­ spada pod pristojnost vsake države članice. Tako je napisano tudi v 9. členu listine EU o temeljnih pravicah. Evropska pobuda ne bo spreminjala družinske zakonodaje po državah članicah, ampak omogočila, da se na evropski ravni znova zagotovi enotno pojmovanje družine in zakona.

Ali ni prav bruseljska birokra­cija, ki je v rokah levo-li­bera­lističnih uradnikov in enako mislečih lobistov, eden izmed promotorjev LGBT agende? Ali je res mogoče pričakovati, da se bo pozitivno odzvala na milijon zbranih podpisov?

Vse je res, kar ste navedli. Toda poglejmo zadevo še z druge strani: milijon podpisov ni tako preprosto zbrati. In do sedaj je to uspelo le trem od številnih registriranih pobud. Kaj hočem s tem povedati? Če zberemo milijon podpisov, pokažemo, da državljani EU družino in zakon jemljemo zares, in Evropska komisija ne more nad tem kar tako zamahniti z roko, saj brez družine nima prihodnosti. Če pa to vendarle stori, pomeni, da se le pretvarja, da je demokratična, da jo zanima mnenje ljudi in prihodnost narodov. Osebno vidim zbiranje podpisov kot zelo smiselno še iz enega razloga: po Evropi obstajajo milijonska gibanja (Francija, Italija, Poljska, močni so tudi v Nemčiji, na Hrvaškem itd.), ki se borijo z istimi težavami in ki hkrati v svojem srcu ohranjajo isto željo – zaščititi družino in zakon. Dobro se je povezovati, spodbujati, opogumljati in se drug od drugega učiti. In če nam prvič ne uspe? Kolikokrat sta šla Mojzes in Aron do faraona?

Pogovarjal se je Bogomir Štefanič, več lahko preberete na druzina.si.