Ljubljanska Academiae unitorum

Na praznik Marijinega imena, 12. marca 1689 se je v spominsko knjigo novoustanovljene Akademije ali Družbe združenih v Ljubljani vpisalo prvih 26 članov. Kasneje se je uveljavilo tudi ime Dizmova bratovščina, ki je bila namenjena plemičem, izobražencem in uglednim meščanom. Akademija je bila izrazito laično združenje vodilnih znanstvenikov in javnih delavcev na Kranjskem, med katerimi so bili ljubljanski kronist, zgodovinar in pravnik Janez Gregor Dolničar, zdravnik Marko Gerbec in drugi. Edini duhovnik v Akademiji je bil ljubljanski stolni dekan Janez Anton Dolničar. Zavetnik družbe je bil desni razbojnik pri Jezusovem križanju, sveti  Dizma. Spominska knjiga Dizmove bratovščine, kamor so člani lastnoročno vpisovali svoja gesla in grbe, po smrti pa je kronist napisal tudi njihov življenjepis, je edinstven dokument naše kulturne dediščine.

Foto: Izbično