Križev pot za Ukrajino, za Rusijo in za mir

Foto: Jože Plut

V tem času je možnost, da vsak dan skupaj molimo križev pot za Ukrajino in za Rusijo prek FB-profilov. Več informacij je na FB-profilu Jožeta Pluta – Šorca.

Tega, ki ga objavljamo, smo molili v petek. Besedila križevega pota so različna, poleg tega se stalno dopolnjujejo.

O pridite, stvari, 
kaj glejte, se godi, 
edini Božji Sin 
strašno za nas trpi.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Ta križev pot nastaja v vojni, ki še ni končana. Ob vsaki postaji vidim slike iz vojne v Ukrajini. Vidim ukrajinsko mater, ki pošlje 12-letnega sina samega v begunstvo, in rusko mater, ki jo obvestijo, da je njen sin padel. Vidim nemočne, ki so močni, in vidim mogočne, ki so šibki. Vidim Boga, ki joče s človeštvom in znova zatrjuje: »Bog je svet tako ljubil, da mu je dal svojega Sina.« S pravoslavnim starcem vzklikam:

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Razbičan, zapljuvan 
in kronan, zasram'van 
pred sodni stol zdaj gre, 
nedolžen v smrt izdan.

Prva postaja: Jezusa obsodijo na smrt

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Obsojanje se nadaljuje. Obsojanje nedolžnih na smrt. Obsojanje otrok, žensk, moških. Obsojanje od daleč in od blizu.

Pilat ima le nove obraze in nova imena.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Glej, križ mu nalože 
na ranjene rame; 
objame ga voljno 
in nese vseh dolge.

Druga postaja: Jezus vzame križ na svoje rame

Molim te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Nekateri klonejo, drugi se ne vdajo. Nihče križa ne išče. Sprejmejo vsiljeni križ na ramo in gredo.
V uri, v kateri si, se izkažeš. Ta trenutek je tvoj.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Opešal je v močeh, 
podre ga križ, naš greh, 
vtopljen v dolge sveta 
leži potrt na tleh.

Tretja postaja: Jezus prvič pade pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Križ ni lahek. Ne za šibke ne za krepke po merilih tega sveta. Za nikogar ni lahek. Nekateri obležijo, drugi se umaknejo.
Duhovno močni z milostjo božjo vstanejo in gredo.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

O žalostni spomin, 
ko Mater sreča Sin, 
bridkosti meč ji gre 
do srca globočin.

Četrta postaja: Jezus sreča svojo mater

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Sin sreča mater. In v kakšnem stanju je sin! »Vrle žene«, ki jih hvali Sveto pismo, močne matere, te prenesejo skoraj vse.
Ljubezen odkriva božjo voljo. Ljubezen prenese vse, ljubezen nikoli ne mine.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Omagal Jezus je 
od teže križeve; 
o Simon, sprejmi križ, 
Gospoda usmili se!

Peta postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

So ljudje, ki jim ni vseeno, ko ljudje kjerkoli trpijo, ko nosijo križ. Ne gledajo niti ne ugotavljajo. Ne analizirajo niti ne teoretizirajo.
Pomagajo. Kolikor pač zmorejo. In vmes ne preklinjajo ne tistega, ki križ naloži, niti tistega, ki ga nosi.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

S prtom Veronika 
obriše Jezusa, 
zato ji da spomin 
obličja svetega.

Šesta postaja: Veronika obriše Jezusu potni obraz

Molim te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Ni ji vseeno. Naredi, kar lahko naredi v danem položaju. In naredi tisto, kar je dobro za tistega, ki nosi križ.
Kaj tisti, ki nosi križ, bolj potrebuje kot to, da mu kdo obriše obraz – tudi čez oči, da bo videl in zmogel nositi križ, da bo videl cilj in imel upanje?

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Slabosti ves prevzet 
Zveličar pade spet: 
oh, grehi ga teže, 
ki jih ponavlja svet.

Sedma postaja: Jezus drugič pade pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Marsikdo je odločen, navdušen, pa se sesuje. Zmanjka mu volje in nemoč ga prevzame. Breme ni lahko, vsak križ je težak za tistega, ki ga nosi.
Vendar, milost okrepi odločenost! Vstane, ne obleži. Padec ni konec.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Usmiljene žene, 
ne jokajte za me, 
le zase in svoj rod 
točite zdaj solze.

Osma postaja: Jezus tolaži jeruzalemske žene

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Tisti, ki nese križ iz ljubezni, vidi tudi bolečino okoli sebe, vidi sklonjene glave, solze v očeh in srce parajočo bolečino.
Ne jokajte zaradi mene, greh, ki je v vas, je problem. Zlo, ki mu dovolite delovati, to je problem. Samo jok ni dovolj …

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Zveličar omedli, 
pod križem spet leži; 
o trdo srce glej, 
tvoj greh ga žalosti.

Deveta postaja: Jezus tretjič pade pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Spet je na tleh. Tudi najmočnejši padejo. Padejo lahko celo večkrat. Celo Božji Sin je spet padel. Srčni ljudje niso vsemogočni, tudi oni padejo.
Padejo sicer, vendar tudi vstanejo, ker jih ljubezen in odločenost ženeta proti cilju.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Ko pride na goro, 
obleko mu vzemo. 
In za dolge sveta 
še žolča mu dado.

Deseta postaja: Jezusa slečejo

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Razgaljen in brez vsega, morda samo s plastično vrečko nujnega. Brez doma, lačen, žejen, brez obleke, brez obeta in brez matere. Brez dostojanstva.
Izpostavljen vsem, ponižan, a hkrati dostojanstven, velik, poln ljubezni – tako človeški in tako božji.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Na križ ga polože, 
razpno roke, noge 
in ostri mu žeblji 
spet rane narede.

Enajsta postaja: Jezusa pribijejo na križ

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Ja. Na križ. Povzdignejo ga. Visoko. Storilci so mislili, da to delajo v njegovo sramoto, dejansko pa so privzdignili večno Ljubezen.
Kdor more razumeti, naj razume.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Na križu Bog visi 
in sveta teče kri: 
za nas umira Bog, 
žalujte vse stvari.

Dvanajsta postaja: Jezus umre na križu

Molim te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Na križu: v stanovanjskem bloku; na cesti; v bolnišnici; otrok, dekle, žena, vojak … V vsaki nedolžni smrti umira Bog.
V vsakem nedolžnem trpljenju iz Jezusovega Srca tečejo kaplje ljubezni.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

O Mati žalostna, 
ki ljubiš Jezusa, 
objemaš zadnjikrat 
Sinu zdaj mrtvega.

Trinajsta postaja: Jezusa snamejo s križa

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Sneto upanje, sneta ljubezen. Ampak položeno v naročje Matere. Matere, ki vse ohrani v srcu in nikoli ne obupa. Ona sluti in ve, da ni bilo zaman.

Kmalu bo to tudi videla. In to na lastne oči!

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

Bridko objokovan 
je Jezus v grob dejan; 
o grešnik, moli ga, 
tvoj greh je zdaj opran.

Štirinajsta postaja: Jezusa položijo v grob

Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.

Položen v grob. Tako je prav. Vsakdo zasluži grob. Ni pa grob konec. Dobro, resnica, ljubezen – to preprosto ne more ostati v grobu.
Kdor bo veroval (in bo krščen), bo zveličan.

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas!

O Jezus, hvali naj 
ves svet te vekomaj! 
Po svojem križu nam 
podeli sveti raj!

Za sklep

Ukrajina spet joka. Učlovečeni Sin, ki je jokal v vrtu blizu Jeruzalema, joka in poti krvavi pot. On joka skozi srce in v solzah vseh trpečih mater, mož in otrok, joka pa tudi zaradi tistih, ki nič ne ukrenejo, in tistih, ki samo opazujejo – in navkljub vsemu trdi in dokazuje: »Z večno ljubeznijo vas ljubim!«

Gospod Jezus Kristus, Sin živega Boga, usmili se mene, grešnika!
Amen!