Koruptivni predlogi sprememb Zakona o zemljiški knjigi

SPOŠTOVANI !

Na žalost se vam oglašamo z anonimnim pismom. Nekateri od nas so zaposleni v državnih inštitucijah, zato bi javno razkritje našega imena lahko imelo šikanozne posledice. Toda molčati ne moremo. Na spletu Ministrstva za pravosodje je objavljen predlog najnovejših sprememb zemljiškoknjižne zakonodaje. Avtorji popravkov zakona so istočasno pisci drugih zakonov z različnih pravnih področij. Ti pisci so si v naši državi prisvojili ekskluzivo nad urejanjem pomembnega dela zasebnega in javnega prava. Kdo danes še razume zakon o gospodarskih družbah ali stečajni zakon? Kdo je pripravljal spremembe obligacijskega zakona, zaradi katerega so upnikom prenehale teči obresti? Kdo je avtor zakona o finančnem poslovanju podjetij, zaradi katerega množica nedolžnih, že 15 let odplačuje kredite drugih? Naštevanje se ne bi končalo niti na nekaj straneh.

Z nerazumljivimi rešitvami omenjeni avtorji na nekatera področja vnašajo kaos, drugje pa pišejo določbe, sestavljene za konkretne primere in posameznike. Praksa pisanja slabe, nepregledne in škodljive zakonodaje z usodnimi družbenimi posledicami traja že že vse od osamosvojitve. Ti ekskluzivni pisci zaradi nerazumljive zakonodaje nato prodajajo svoje avtorske pravice, izdajajo knjige, prirejajo seminarje, poučujejo sodišča in za izbrane naročnike pišejo nesramno draga pravna mnenja. Mnenja avtorjev zakonov zvenečega imena stanejo tudi do 50.000,00 in več Eurov. Vse to je slovenska pravna kultura. Nedemokratična. Namesto vključevanja in spodbujanja zainteresirane ter kritične javnost, konceptualnih razprav ter tehtanja vsebinskih in redakcijskih rešitev se dogaja obratno. Razprava je le navidezna. Poteka v ozkih delovnih skupinah in telesih. Te delujejo kot srednjeveške gilde pajdašev, karieristov in nezainteresiranih predstavnikov stanovskih združenj. Javnost se v razpravo ne more enakopravno vključiti. Temu so primerne tudi rešitve.

Eden od zadnjih predlogov presega vse meje. Zakon o zemljiški knjigi naj bi se spremenil tako, da nihče drug razen notarjev ne bo smel vlagati zemljiškoknjižnih predlogov. To naj bi storili zaradi učinkovitosti in informatizacije zemljiške knjige. Toda to je le izgovor. 93 notarjev bo edino lahko vlagalo predloge, ki jih bo reševalo 4 krat toliko sodnih referentov in sodnikov. Izgovori, da so edino oni usposobljeni za pravilno vlaganje zemljiškonjižnih predlogov, so žaljivi. Predpostavlja, da so ostali, tako odvetniki kot pravne osebe kot drugi
državljani opravilno nesposobni in nepismeni. Informatizacija zemljiške knjige je le izgovor. Marsikaj se da urediti drugače kot je predlagano. Neučinkovitost nekaterih zemljiškoknjižnih sodišč ni posledica slabo pripravljenih zemljiškoknjižnih predlogov, temveč slabe organizacije dela na teh sodiščih. To lahko potrdi vsak, ki je tam kdaj delal. V ozadju predloga je nekaj povsem drugega. Zaslužek. Notarjem je potrebno zagotoviti novo delo in jim dati možnosti novih profitov. Če sodna taksa za nek predlog danes stane 12 evrov, bo sedaj potrebno plačati še 100 Evrov ali več za njegovo sestavo. Ravno tako bo potrebno notarju plačati vpogled v originalne listine, če sam elektronski pogled ne bo zadostoval, saj bodo listine odslej hranili ni. Ravno tako bo notarjem potrebno plačevati notarski sporazum za nekatere zemljiške predloge, kjer bodo edini in obvezni skrbniki listin. (zemljiškoknjižni vrstni red).. Ob vsem skupaj pa še najbolj skrbi, da se s predlogi, da se notarjem dodeli ekskluzivo, omejujejo tudi  ustavne in temeljne človekove pravice. To je pravica prostega dostopa vsakega posameznika do sodišča in sodnega varstva.

Zato prosimo Vas in vašo institucijo, da ob omenjenih predlogih poveste svoje mnenje, ter se javno oglasite. Želimo si Slovenijo, kjer posamezniki in interesne skupine ne bodo zlorabljali inštitucij in si prilaščali zakonodajnega postopka. Slovenijo, kjer bodo zakoni pisani na očeh javnosti, ter bodo razumljivi, demokratični in napisani za vse.

S spoštovanjem !