Klepetavi general

Na Čatežu ob Savi pri Brežicah se je 10. marca 1908 rodil poznejši slovenski partizanski general Lado Ambrožič Novljan. Pred drugo svetovno vojno je bil učitelj po raznih krajih na Dolenjskem, kjer se je vključeval v napredna društva, širil spoštovanje do slovenskega naroda ter se zavzemal za razvoj jadralnega in letalskega športa. Kot član Sokola in aktivist OF je je leta 1941 odšel v partizane, po kapitulaciji Italije pa je na Primorskem organiziral 9. korpus NOV in postal njegov komandant, kasneje pa še načelnik glavnega štaba NOV in partizanskih odredov Slovenije. Po vojni je bil klepetavi general Ambrožič kmalu upokojen zaradi kritičnosti do nedemokratičnosti tedanje oblasti. Od takrat dalje je smel samo še govoriti na spominskih obletnicah partizanske vojske.

Foto: Wikipedia