Izumitelj kalotipije

Angleški fizik in kemik, jezikoslovec, arheolog in pionir fotografije William Henry Fox Talbot se je rodil 11. februarja 1800 v Melbury House. Še najbolj znan je kot izumitelj kalotipije, zgodnjega fotografskega postopka, s katerim je precej izboljšal dagerotipijo Francoza Daguerra. Že od leta 1834 je z uporabo fotografskega negativa lahko izdelal poljubno število pozitivov in tako omogočil razmnoževanje fotografskih posnetkov. Študiral je v Cambridgeu, kjer je objavil celo vrsto člankov o matematiki, astronomiji in fiziki. V letih 1844 – 1846 je izdal monografijo v šestih delih z naslovom The Pencil of Nature (Svinčnik narave), prvo knjigo s fotografskimi ilustracijami na svetu. Leta 1851 je izumil postopek za izdelavo instantnih fotografij, nekaj let kasneje pa je patentiral fotolitske gravure. Umrl je 17. 09. 1877 v Lacock Abbey-ju. 

Foto: Wikipedia