Izničevanje tehnične kulture na RTV Slovenija

Foto: Boris Beja

Komentar na prispevek Elene Batista-Štadler v TV oddaji Dnevnikov izbor, 15. 08. 2017

V današnjem medijskem svetu je nekaj zanesljivo uspešno. Bolj neumno in nedoraslo se izražaš, večji učinek ima Tvoja Novica. Dokaz zato so Slovenske novice, ki s primerno intonacijo zagotavljajo splošno obveščenost najširšega sloja prebivalstva.

Ker je vzgoja novinarskega kadra pomembna, se rezultati dela kažejo vsepovsod. Novinar, ki išče delo v tujini in ga tam tudi dobi, lahko opazi, da ima kakovost komentiranja ali obveščanja javnosti o dogodku ima popolnoma drugačen namen, kakor so se tega učili v domovini. Družbeni delavec naenkrat postane oseba s svojim jazom in znanjem, ne potrebuje utrjevanja v uredniški sobi, kaj mora sporočiti. V Sloveniji je že dalj časa prepoznano, da je samo umetnost kultura, tehnična kultura pa je popolnoma odveč. Še huje, tehnična kultura je tiha okupacija zapada, kjer barabe kapitalisti onemogočajo svobodno izražanje volje državljanov in zatirajo demonstracije. Če morajo slučajno zaploskati policiji, ki neonacistom preprečujejo demonstracije, pa so demonstracije socialistov s požari prevrnjenih avtomobilov pravi zgled izražanja volje svobodomiselnih državljanov.

Izjemne vzgled AGITPROPA smo doživeli v oddaji RTV (Dnevnikov izbor, 15. 08. 2017), ki s svojo izpovednostjo naravnost kliče po odzivu. Novinarka Elen Batista-Stadler izkazuje izjemno poznavanje tematike in ob 14- dnevnem pripravljanju oddaje zagotavlja novo pridobivanje dohodka za RTV iz naslova sklepa, da namenja vlada RS 97.000 EUR za referendumsko kampanjo. Ker je prispevek izven referendumska obdobja, zagotavlja RTV izjemno skrb za vlado, da bo njihov obračun na koncu izkazal najmanj za 30 % manjšo porabo sredstev.

Zaradi inženirske preglednosti in jasnosti bom po točkah opredelil tehnične puhlice iz področja tehnične kulture in vodenja projektov. To poudarjam, da ne bo kakšen bralec razmišljal, da je predstavljenih nekaj nepovezanih faktov, ki jih on sam težko poveže skupaj. Sam lahko ugotovim samo to, da če se bralci napajajo s takim povedmi, kot smo jih slišali iz tega prispevka na RTV, potem se nam res piše svetla bodočnost v materialnem in duhovnem siromaštvu. duha.

  1. Dokaz nerazvojne politike v statičen razvoj zagledane vlade RS s predsednikom g. Mirom Cerarjem.

Napoved prispevka »… železniški povezavi, ki jo ni uspelo zgraditi nobeni slovenski vladi, čeprav je načrtovana že dvajset let«

Vsak normalno razgledan državljan ve, da se je v zadnjih dvajsetih letih v svetu tehnike ogromno spremenilo. Zato samo otopeli, proti razvoju usmerjeni prebivalci tega sveta delajo po 20 let starih načrtih. Projekt, ki ni noveliran, je skrpucalo in je škoda vsakega eura za njegovo realizacijo. Projekt pa ne morejo novelirati projektanti, ki po dvajsetih letih spoznajo, da je pred vzponom v klanec pri Hrastovljah premalo elektrike za napajanje. To bi lahko sedanji direktor Luke vedel že najmanj dvajset let, da ne bi izjavil, da naj bi bila dvotirno proga osmo čudo sveta, ker je zrasel z Luko Koper in mu ni treba zaradi položaja, na katerem je, pritrkovati norostim vladajoče strukture.

  1. Kapaciteta železniške povezave med Divačo in Koprom.

Novinarka: »… tu se dnevno prepelje okoli 100 vlakov na dan«

Če sledimo podatkom ga. Elen Batista-Štadler in upoštevamo 1200 ton na en vlak in samo 250 obratovalnih dni v letu, dobimo pri 96 tovornih vlakih 28,8 milijona ton, ker je za okoli 18 % več, kakor znaša sedanji letni pretovor v Luki Koper. Karikatura v skici je dobrohotna, pri matematiki zato uporabljamo termin okoli, ki pa ne more biti izven običajnega +-20 % območja vrednosti. Preskok za več kot 60 % pa celo slovenski sodniki razumejo, kot izrečeno laž.

  1. Na progi iz Divače slabo utrjena proga

Novinarka: »…  deformacija tira … zagugljati … 0,5 km moramo voziti z minimalno hitrostj

Najbrž ni vzdrževanje proge prepuščeno naključju, marsovčkom ali sovražnikom razvoja Slovenskih železnic.Zakaj spodnji in zgornji ustroj obremenjene proge nista primerno gradbeno obdelana, najbolje ve direktor Infrastrukture, ki mora zagotavljati pogoje za osni pritisk vseh prog, ki so predane v javni promet. Če je inšpektor za žleznice sedaj na dopustu, ima izjemno priliko, da opravi kakovosten pregled tega odseka in naloži ustrezne ukrepe. Ne pozabite ga. Elen Batista- Štadler, odsek ki ste ga z izbranimi besedami prišepetovalca iz Ministrstva za Infrastrukturo ocenjevala, bo namreč po izgradnji drugega tira uporabljen za 50 % prometa, to je vožnji navzdol. Zakaj niste ob pripravi prispevka že sedaj povabila vsa gasilska društva, da se dobro opremijo po letu 2021 in še kasneje 2026 (bolje leta 2030), ko bo promet povečan za okoli 100 % z vožnjo navzdol. Časovni odmik je skoraj tolikšen, da bi bilo treba z družinsko politiko ga. Kopačeve delati na podmladku že danes, da ne bo prepozno.

  1. Enotirna proga versus dvotirna proga

Novinarka: »... vlak se mora na progi ustaviti, da se izogne nasproti vozečemu vlaku po enotirni progi«

Izjemno spoznanje, ki ga otroci pridobe z igranjem na otroških železnicah. Vsak prebivalec, ki stanuje ob enotirni gorenjski progi, to razume.Mislim, da to razumejo tudi prebivalci Kraškega robu, pa najbrž tudi kakšen iz Kopra. Komentar je pomemben za tiste, ki uporabljajo tipkovnico in srepo zrejo v zaslon, okolica pa jih ne zanima.

Zakaj sem se spotaknil ob tak komentar? Zato, ker imajo prispevki na RTV vedno sekundne čase in ta obrazložitev samo dokazuje, kako je potrebno smiselno uporabiti čas okoli 15 sekund za neprimerno izjavo, da ja ni napake pri zapravljanju časa takrat, ko se reže kakšna pomembna izjava nevladnega predstavnika.

  1. Neprimeren spodnji in zgornji ustroj

Novinarka: »Ovir je vse več zaradi počenih tračnic

Podrobnost, ki je poznana. Tračnice pokajo zaradi nepravilno izvedenega gradbenega prehoda iz trdne opore za temelje. Gre za prehod neposredno na slabo utrjen teren brez podložne vmesne betonske plošče, ki je značilen primer projektantske napake, ki jo je treba sanirati, saj je potrebno vertikalno deformacijo prenesti na večjo dolžino in tako problem rešimo. Poudarjamo lahko samo to, da ta detajl poznajo vsi inženirsko izobraženi ljudje, tudi na Slovenskih železnicah. Ne boste verjeli, tudi prebivalci Kraškega robu. Zato ta problem (pokanje tračnic) nastaja samo pri mostovih in kamnitih grebenih, nikakor pa to ni stalnica kar poprek in počez.

  1. Vozni profil železniške povezave in vzdrževanje električnih napajalnih vodov

Novinarka: »Potniške povezave po žledu praktično ni več.«

Sam sicer ne razumem, kakšno povezavo z žledom si lahko inženirji ustvarimo ob taki trditvi. Če smo namreč na območju, kjer je žled pričakovan pojav, moramo pri gradnji upoštevati ustrezne tehnične rešitve. Ob samem pojavu žleda pa prav pri odprtih vodnikih uporabimo efekt ogrevanja prostih vodnikov s povečanim odjemom. Kdo je zaspal ob takratnem pojavu žleda, je stvar upravljalca železniške infrastrukture in seveda ustreznega nadzora. To pa z vzhičenim in poudarjenim besedilom v prispevku nima nič skupnega.

  1. Javnost je skeptična o pogumni odločitvi slovenske vlade, da se zgradi sodobno železniška povezava med Koprom in Divačo

Novinarka: »… in kljub temu je v javnosti slišati pomisleke o nujnosti in potrebnosti železniške povezave med Koprom in Divačo, …«

Ga. Elen Batista Štadler, kolikokrat še moramo ponoviti, da je taka izjava največja laž. To ni več neresnica, ampak zavestna izpeljava laži z namenom zavajanja javnosti. Mi smo od samega začetka zahtevali kakovostno moderno dvotirno povezavo. Ta zahteva je bila dana v maju 2016. Objava v Financah, seveda skrita, da ne moti duševnega miru državljanov. Vlada pa ponuja neko tehnično rešitev, ki je za sedanje razmere tehnično skrpucalo, ker se bo uporabljal stari tir za vožnjo navzdol. Poslušajte se še enkrat, kaj ste govorili, in ne pozabite, da ste to oceno povedala za tir, ki bo uporaben še leta 2030 do 2040. Tudi zaradi Vaših ocen je izgradnja kakovostne dvotirne proge ZAHTEVA vsakega državljana, ki mu davke zapravlja nerazsodna oblast. Vlada je dvotirnost prvič objavila septembra 2016, torej leto in tri mesece kasneje! Ali bi bila ta opomba z Vaše strani moteča??

Od tu naprej pa se vrstijo že znane izjave »vodje« projekta g. Lebna, ki stalno ponavlja neresnice. Te je mogoče preveriti samo na soočenjih, če imajo vsi sogovorniki enak in odmerjen čas, brez strahu novinarja, da jih bo slišal od urednika ali kakšnega vodje programa.

Če se zbere toliko znanja in moči, je neposreden dialog v javnosti edini izhod.  Tam se bo videlo, kdo ima projekt v srcu in kdo govori o projektu zaradi službe.

Zato vsem nadaljnjim sogovornikom v tem prispevku iskreno povabilo na javno soočenje, urednikom pa želim sproščenosti, volje in poguma, da poslušalcem in gledalcem predstavijo dolgo zatajevano resnico o tem projektu.

Naj ponovim, Jože Duhovnik je že od samega začetka za dvotirno progo, vsekakor pa ne zaradi modrosti predsednika katerekoli vlade. Dvotirno progo zahteva logistika transporta na obravnavani relaciji. Za redno vzdrževanje proge, ki je pogoj za varno vožnjo katerekoli vlakovne kompozicije, sta odgovorna direktor Infrastrukture Slovenskih železnic in sam predsednik Uprave Slovenskih železnic. To nima nobene povezave s trmastim vztrajanjem pri koruptivnem zakonu, ki so ga poslanci SMC sprejeli. Sprejeti zakon je koruptiven, zakonsko uveljavlja 3,5 krat dražjo investicijo, ki bo poleg tega zgrajena šele v letu 2032, namesto v letu 2022.

Z domačimi gradbeniki, ne s poceni tujo delovno silo, se kakovostna dvotirna proga lahko zgradi deset let. Po letu in pol javne obravnave 20 let starega projekta bi predsednik vlade lahko razumel, da države ni mogoče voditi samo s pravniki, zaradi potreb gospodarstva, kar je še posebej prisotno pri  gospodarsko močnih državah, se s tem ukvarjajo predvsem inženirji.

Pravniki lahko samo »zataušajo« kakšne dele svoje države in govorijo o legalnosti!