Izjava predstavnikov Sveta krščanskih Cerkva v Sloveniji in muftija Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

Svet krščanskih Cerkva v Sloveniji, ki deluje od leta 1994 in ga sestavljamo predstavniki Katoliške Cerkve, Evangeličanske Cerkve in Srbske pravoslavne Cerkve, je na dopisni seji v petek, 5. novembra 2010, sprejel naslednjo izjavo o predlogu novega Zakona o verski svobodi:

Svet krščanskih Cerkva v Sloveniji skupaj z Islamsko skupnostjo izraža zaskrbljenost zaradi načrta Urada Vlade RS za verske skupnosti (UVS), ki namerava sprožiti zakonodajni postopek za novi zakon, ki naj bi nadomestil obstoječi Zakon o verski svobodi (ZVS).

Ustavno sodišče Republike Slovenije je presodilo, da je sedanji ZVS skladen z Ustavo Republike Slovenije, razen v dveh nebistvenih določilih, zato ne vidimo nobenega ustavnopravnega razloga za pisanje novega zakona. Tudi velika večina Cerkva in verskih skupnosti je izrazila svoje zadovoljstvo z obstoječim zakonom, zato ga je neprimerno ukinjati in pisati novega.

Ugotavljamo, da so vse primerljive evropske države v zadovoljstvo Cerkva in verskih skupnosti ter njihovih članov tovrstna vprašanja že zdavnaj uredile. Sodoben zakon o verski svobodi je bil v Državnem zboru Republike Slovenije sprejet komaj 2. februarja 2007, sedanje vodstvo UVS pa ga želi ponovno spremeniti.

Po eni strani ni nobene potrebe po novem zakonu in so izhodišča UVS za novi zakon mestoma celo v nasprotju z ustavnopravnim konceptom verske svobode, po drugi strani pa ta namera lahko vodi k novi politični instrumentalizaciji religije in Cerkva, zato namero o pripravi novega zakona odločno odklanjamo. Predlagamo, da se obstoječi zakon popravi samo v obsegu in členih, kakor zahteva Ustavno sodišče Republike Slovenije.

Svet krščanskih Cerkva v Sloveniji skupaj z Islamsko skupnostjo terja stabilen pravni položaj in uresničitev pravice do pravne varnosti, česar pa nenehno spreminjanje temeljnega zakona, ki opredeljuje izvajanje ene najpomembnejših človekovih pravic, t. j. pravice do verske svobode v vseh njenih štirih razsežnostih: individualni in kolektivni, zasebni in javni nikakor ne zagotavlja. Odločno odklanjamo politizacijo vere in Cerkva, ki bi jo parlamentarno obravnavanje predvidenega novega zakona dve leti pred državnozborskimi volitvami zagotovo vnovič spodbudilo.

Srbska pravoslavna Cerkev, protojerej Peran Bošković

Evangeličanska Cerkev, škof mag. Geza Erniša

Katoliška Cerkev, ljubljanski nadškof metropolit dr. Anton Stres

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, mufti dr. Nedžad Grabus