IZJAVA DNEVA, Zijad Bećirović: O predlogu prepovedi nošenja burke in nikaba

becirovicMagistra Zijada Bećirovića, direktorja Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES), smo vprašali za komentar o aktualnih vprašanjih integracije prebežnikov v slovenski prostor. Med drugim nas je zanimalo, kako gleda na predloga zakona o prepovedi nošenja burke in nikaba na javnih mestih in zaostritve pogojev za pridobitev azila v Sloveniji.

Naloga vsake države je, da zagotovi družbeno harmonijo oziroma skladnost in sožitje v družbi ter da je nevtralna do cerkev in verskih skupnosti. Slovenija je na tem področju dosegla dokaj visoko raven. Politične stranke imajo legitimno pravico predlagati marsikaj, ampak hkrati se morajo pokazati kot družbeno odgovorne in se zavedati posledic svojega ravnanja in početja. Ko gre za kompleksna vprašanja, ki segajo v področje človekovih pravic in (ne)ustavnosti ter verskih in državljanskih svoboščin, je nujno potrebno, da se zakonodajalec posvetuje s cerkvami oziroma verskimi skupnostmi, strokovnjaki ter drugimi zainteresiranimi javnostmi.

Vsaka država ima svoje posebnosti. Ne vidim nobenega racionalne razlage za takšne predloge v Sloveniji, posebej ne v situaciji, ko imamo izrazito polarizirano družbo in ko je težko zagotoviti konsenz za bistvena in pereča vprašanja slovenske družbe, ki bodo bistveno determinirala našo prihodnost. Vsi državljani in tisti, ki so na ozemlju Slovenije, morajo spoštovati ustavno pravno ureditev Republike Slovenije. To velja v vseh državah tega sveta.