Izjava dneva, Mitja Ferenc: Optimističen, da bomo lahko nadomestili civilizacijski manko po odkritju Hude jame

06_zakon_pokopPred dnevi je minilo sedem let, od kar so 3. marca 2009 v rovu sv. Barbare v rudniku Huda Jama pri Laškem odkrili množično grobišče. Kot so opozarjali člani Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč, je bilo od tedaj onemogočeno sistematično odkrivanje in urejanje grobišč. Izrednega profesorja dr. Mitjo Ferenca, člana Komisije, smo vprašali, kako poteka njihovo delo v zadnjih mesecih od sprejetja Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, in če so se razmere za delo v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo spremenile.

Mitja Ferenc:

Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč je novembra 2015 prejela nekaj sredstev za svoje delovanje, po novem pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Že v treh tednih so se pokazale pozitivne spremembe nove ureditve, saj so postopki hitreje stekli oziroma je ministrstvo sledilo željam in napotkom komisije, česar v prejšnjih letih in pod prejšnjim ministrstvom (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti) nismo bili vselej deležni. Tako smo lahko v štirinajstih dneh (do konca proračunskega obdobja) izvedli sondiranja na 20 lokacijah prikritih grobišč. Izvedena sta bila dva prekopa in sicer šest oseb iz grobišča na Travni gori in pet oseb iz grobišča Muretovina 2 blizu Škofje Loke. Uredila so se tri grobišča v bližini Sodražice in Loškega Potoka, postavljene so bile ograje, križi z informacijsko ploščico, na kateri so osnovni podatki o grobišču ter postavljeni kažipoti, ki označujejo pot do grobišč.

Optimističen sem, da bomo v tem letu na podlagi Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev lahko nadomestili civilizacijski manko, ki traja najmanj od odkritja Hude jame, ko je bilo vsakršno sistematično delo zaustavljeno in onemogočeno. Komisija je vladi poslala gradivo s predlogi za delovanje na področju urejanja, potrjevanja, iskanja in prekopov in čaka na potrditev v tem mesecu.

Najlažje govorim, ko so stvari že narejene, zato se veselim maja in junija in upam, da pri našem delu ne bodo nastale zavore.