Izjava dneva, Miroslav Germ: Andreo Massija in njegove na čelo NLB

Ponovne menjave v nadzornem svetdu NLB in težave pri iskanju novega predsednika uprave v največji državni banki v Sloveniji so še enkrat vrgle čudno luč na kadrovanje, ki ga usmerjajo v SDH. Za mnenje o potrebnih spremembah pri kadrovanju in upravljanju smo vprašali Miroslava Germ, ki si je v tridesetletni karieri znanje in izkušnje pridobival v mednarodnem poslovnem okolju multinacionalk s področja IT. Več kot desetletje je bil tudi direktor kakovosti v podjetju Hermes Softlab, danes je med drugim aktiven v Slovenskem združenju za kakovost in odličnost (SZKO).

Miro Germ:

Kot vsi vemo, je prihod Andree Massija izstrelil Tino Maze med vodilne zvezde svetovnega športa. Enako bi veljajo ravnati pri iskanju predsednika uprave NLB, saj ni domačega bančnika, ki bi že uspešno vodil preobrazbo tako velike banke ter bi bil povrh še nedovzeten za vplive raznih domačih lobijev. V interesu državljanov je, da se ga poišče na mednarodnem trgu bančnikov preko uglednega mednarodnega podjetja za iskanje kadrov na področju bančništva.

Stalne menjave v nadzornih svetih in upravah največjih družb v državni lasti z vsako zamenjavo oblasti brez objektivnega razloga z »našimi« brez strokovnih kompetenc in mednarodnih izkušenj na področjih, ki naj bi jih vodili, ima za rezultat bančno luknjo in povprečno ničelno donosnost državnih podjetij, kar pomeni premalo prilivov v državni proračun, premalo denarja za javni sektor in posledično zadolževanje. Politično kadriranje je eden ključnih razlogov za izjemno nazadovanje Slovenije v zadnjih desetih letih!

Zasebna podjetja, tudi banke, delujejo na prostem trgu, zato morajo za ohranjanje konkurenčnosti iskati najboljše možne rešitve tudi pri zaposlovanju sodelavcev. V uspešnih podjetjih se sodelavcev ne išče z javnimi razpisi, ampak glede na priporočila in reference. Tak način iskanja nadzornikov in uprav je v tujini običajen. Z ustreznimi kadri in uporabo sodobnih pristopov upravljanja bi povečali donosnost naših državnih podjetij in bank s tem povečali prilive v proračun, znižali davke in prispevke podjetij in državljanov ter trajnostno zagotavljali obstoječa ter odpirali nova delovna mesta ob optimizaciji javnega sektorja (razmerje med BDP in javno porabo je nevzdržno).

Sedanji način iskanja kandidatov za nadzorne svete in uprave strateških državnih podjetij z javnim razpisom ne zagotavlja kandidatov s potrebnim znanjem, sposobnostmi, povezavami in ugledom za tako odgovorno nalogo. Za strateška podjetja in podjetja na borzi v neposredni in posredni lasti države bi bilo potrebno preiti iz iskanja kandidatov za člane nadzornega sveta z javnim razpisom k običajnemu iskanju kandidatov s povabilom v širšem prostoru preko strokovnih in neodvisnih podjetij za iskanje kadrov

Pričakujemo, da bodo v nadzorni svet NLB imenovani neodvisni člani z več desetletnimi izkušnjami na vodilnih mestih v bančništvu, tujci in Slovenci, starejši kot v upravi, pretežno bančniki, kot je to običajno v uspešnih bankah v EU. Pričakujem tudi, da nadzorni svet imenuje na mesto predsednika uprave boljšega, kot je bil prejšnji, saj drugače zamenjava nima smisla ter zapolni izpraznjeno mesto COO-ja, da se bo nadaljeval proces izboljšanja kakovosti storitev banke in učinkovitosti delovanja, kot je obveza v načrtu prestrukturiranje, zaradi prejema državne pomoči.

Vsa prizadevanja strokovne javnosti po profesionalnem kadrovskem pristopu so se izkazala za farso v smislu »psi lajajo, karavana gre dalje.«