Izhod iz krize civilizacije

Na Radiu Ognjišče so se v oddaji Pogovori pogovarjali  o nihilizmu in vrednotah. Gostje v studiju literarni zgodovinar dr. Janko Kos, biblicist dr. Jože Krašovec in zgodovinar dr. Metod Benedik so skušali odgovoriti na vprašanje ali družba res drvi v propad, so vrednote nekaj, kar se spreminja, ali so absolutne, ter na vprašanje kaj nam prinaša t.i. prevrednotenje vseh vrednot in kakšne so možne rešitve.

Kos meni, da je bistvo za sedanjo krizo civilizacije leži ravno v nihilizmu. „Ta nihilizem, ki nastaja znotraj evropske in tudi ameriške civilizacije od razsvetljenstva naprej je tisti prazni prostor, ki je nastal v civilizaciji po tem, ko se je obrnila k tej logiki kapitalističnega produciranja in ustvarjanja. Znanost in tehnika sta izločila iz sebe metafizično kategorijo, vso transcendenco. To ju ne zanima več, zaradi tega pa nastaja ta prazni prostor, ki je prostor nihilizma.“ Kos tu z vidika zgodovine vidi razlog za skrb. Kos pravi, da je v primerjavi z drugimi evropskimi deželami, v Sloveniji kriza predvsem zaradi komunistične zgodovine še bolj močna, saj je komunizem še dodatno vzpodbudil rušenje krščanskih vrednot.

Kos vidi možnost izhoda iz nihilizma v resnem pogovoru o metafiziki in znanosti. „Znanost je vendarle kratkega roka. Še pred kratkim so mislili, da bo znanost razložila bistvo vsega, tudi zgodovinske procese.“ Zato je potrebno načeti pogovor o statusu znanosti, o njeni veljavnosti, njenem dosegu. Kos vidi tu problem uvida resnice, zato vidi edino možnost v metafiziki ali celo v mistiki. Ob tem poudarja, da Slovenci v povprečju živimo normalno življenje in nismo nihilistični, da pa so v tem oziru nevarne predvsem manjšine.  „Dejstvo je, da so manjšine včasih zelo nevarne. Vemo, da je komunizem v Jugoslaviji nastal na osnovi manjšine, tudi nacizem v Nemčiji je nastal na podlagi neke manjšine. Treba je paziti kaj se dogaja z neko manjšino. Te so večinoma politične elite, tudi gospodarske in celo umetniške. Zelo je odvisno od njih, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo.“ Kos dodaja, da je glavno vprašanje za nas to, kakšne so naše elite. Ali so trdne in moralno zanesljive ali so dekadentne.

Pogovor o: Ali obstaja rešitev za našo družbo? Radio Ognjišče, sreda 19.5.2020