Humanistika in družbena diskomunikacija

humanistikaInštitut Nove revije in Časnik v sklopu Sedanjost za prihodnost pripravljata tematsko razpravo na temo
Humanistika in družbena diskomunikacija

Dosedanje razprave o vlogi in položaju humanistike v sodobni družbi so se več ali manj omejevale na:
– načelna vprašanja uporabnosti humanistike,
– njen prispevek k diskusiji o vrednotah humane družbe,
– izdelavo etik poslovanja in raziskovanja in
– morebitno sovplivanje na trajni družbeni razvoj.

Manj ali skoraj nič se je ob tem upošteval humanistični razumevanjski kontekst, ki opredeljuje komunikativno – in ne zgolj komunikacijsko – konkretnost sodobne družbe.

Če želimo temu slediti, mora humanistika prestopati različne sektorje, registre, arhive, lestvice … Kako?
Kako na to vplivajo »tradicija«, »zgodovina«, »jezik«, »vednost«, »vrednost«, »sporočilnost«, »mnenje«, »pobuda«, »javno dobro«, »posameznik«, »skupnost«, »ustvarjanje« …

Ali naj še naprej vztrajamo pri ustaljenih formaliziranih postopkih in pristopih, ali moramo končno pristopiti k vsebini, ki opredeljuje sam sensus communis, tisto, »kar nam je skupno«.

Demokratični premik ni nekaj samoumevnega, temveč ga je treba vzpostaviti v elementarnosti konsenza.

– Kaj je tisto, kar si skupaj delimo, vendar nas nasprotno, in kot po neki direktivi,
v največji meri deli?
– Katera razmerja in razmere je treba tu preseči, da bi dosegli mero za potrebno kritično obravnavo?
– Ali si jo upamo naprtiti, glede na naša dosedanja ravnanja in naravnanosti?

Na to temo bodo razpravljali:
– filozof dr. Dean Komel,
– zgodovinar in urednik dr. Aleš Maver,
– sociolog dr. Bernard Nežmah in
– pravnica in novinarka Urška Makovec.

Tematski pogovor bo v sredo, 23. septembra 2015, ob 18. uri,
v Central Hotelu (dvorana Emona I, 6. nadstropje), Miklošičeva 9, Ljubljana.
(Kako do hotela: http://www.union-hotels.eu/sl/central-hotel/o-hotelu)

PRIPIS: Z nakupom knjig ali Časnikovega koledarja za leto 2016 ali darovanimi prostovoljnimi prispevki na dogodku boste podprli delovanje spletnega magazina Časnik.si, ki za Vas organizira brezplačne dogodke z aktualnimi gosti in odmevnimi temami.

Dva izstopajoča dogodka v soorganizaciji Časnika iz zadnjega obdobja sta obravnavala poimenovanje knjižnice v Kamniku po Francetu Balantiču in 50. obletnico Drage.