Evropo združuje pobuda Mama, oče in otroci

druzinaTe dni je evropska državljanska pobuda »Mama, oče in otroci« slavila prvih 100.000 podpisov, ki so jih EU državljani oddali preko interneta. Vsaj enkrat toliko ljudi pa je svojo podporo izkazalo preko podpisa na papirju.

Ob tem prvem večjem mejniku je pobudo pozdravil tudi dunajski kardinal, Christoph Scönborn, ki je za Kathpress povedal, da je »prihodnost Evrope odvisna od družin« in da so družine »dobrina, ki se ji družba ne more odpovedati, pač pa jo mora zaščititi«. Hkrati je poudaril, da je pri tem treba »ohranjanati zavest o edinstvenosti zakonske zveze: kot skupnosti moškega in ženske s sposobnostjo, da imata potomce in da z nadaljevanjem rodu ustanovita družino«.

V tem oziru se popolnoma strinja s cilji omenjene evropske pobude, ko pravi, da je zakon »trajna zveza med moškim in žensko«, družina pa »skupnost, ki temelji na zakonski zvezi ali potomstvu«.

Kot je še povedal, gre za »definiciji, ki bi naj besedila Evropske unije naredili povsem nedvoumna in jih obvarovali pred sleherno ideološko spremembo pomena, ne pa tudi izrekali kakršno koli obsodbo konkretnih zvez.« Schönborn v tem vidi dragocen prispevek k obetavni in rodovitni kulturi družine.

Zakaj pobudo sploh potrebujemo?

Evropsko državljansko pobudo »Mama, oče in otroci« je vložil odbor, katerega člani prihajajo iz sedmih različnih držav članic Unije (Francija, Švedska, Portugalska, Slovaška, Hrvaška, Madžarska in Poljska). Ti in še mnogi drugi državljani so namreč že dlje časa opazovali, kako EU dokumenti vse pogosteje omenjajo družino. V nekaterih primerih so ta besedila šla tako daleč, da so na novo opredeljevala družino – četudi so se »nove« opredelitve razlikovale od enega besedila do drugega. Hkrati je bilo opaziti, kako je bilo v zadnjih letih sprejetih veliko poročil s strani Evropskega parlamenta glede pravnih razmerij med starši in otroci oziroma glede družine.

Poleg omenjenih sprememb ni mogoče iti mimo dejstva, da zakonska zveza in družina vse bolj postajata predmet različnih mnenj, ki se razlikujejo od ene evropske države do druge. Tako na koncu ni več jasno, kaj je mišljeno pod izrazoma »zakonska zveza« in »družina«, saj postajata vse bolj razdrobljena in nejasna.

V teh razmerah Evropska unija nujno potrebuje nedvoumne in natančne opredelitve, ki prispevajo k evropski enotnosti in ki odražajo splošno realnost človeštva – zakon med moškim in žensko ter vezi med očetom, mamo in otrokom.

Kaj pobuda predlaga?

Pobuda »Mama, oče in otroci« ne more vplivati na posamezne države članice, ampak na tista področja in primere, kjer se Evropska komisija sklicuje na zakon in družino. Evropska unija – kot smo že zgoraj omenili – je namreč v različnih zakonodajnih besedilih, ki so temeljila na različnih sporazumih, družini dodelila različne opredelitve. Vse to je naredilo evropska besedila nemogoča za pravilno interpretacijo in uporabo.

Omenjena državljanska pobuda Evropsko unijo poziva, naj pojme »zakonska zveza«, »družina« in »družinski odnosi« končno poimenuje z definicijami, ki odražajo njihovo realnost: »zakonska zveza« kot trajna in zvesta skupnost med moškim in žensko z namenom osnovanja družine; »družina« kot skupnost, ki temelji na zakonski zvezi in/ali potomstvu ter »družinski odnosi« kot pravna razmerja med dvema zakoncema, med staršema in njunimi otroki.

S tem poenotenjem definicij bi področje družine in zakona na evropski ravni ponovno postalo enoznačno in hkrati otreseno vseh ideoloških interpretacij, kot je že povedal dunajski kardinal Schönborn.

Zbiranje podpisov pobude Mama, oče in otroci poteka v vseh 28 držav članicah Unije vse do 11. decembra 2016. Svoj glas podpore lahko oddate preko uradne strani tudi v slovenski različici: www.mumdadandkids.eu/si.