Dohodnina 2012 in davčne olajšave za otroke

PREJELI SMO. Davčne olajšave za otroke so pomemben ukrep družinske politike, ki dopolnjuje otroški dodatek. V Sloveniji so urejene tako, da znižujejo davčno osnovo ter posledično znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega. Za enega otroka se letna davčna osnova lahko zniža za 2.382 EUR, za drugega otroka za 2.589 EUR, za tretjega otroka za 4.319 EUR in za vsakega naslednjega še za 1.729 EUR več kot za predhodnega. Zato je učinek davčnih olajšav odvisen tudi od tega, kako jih uveljavimo.

V splošnem je izkoristek najslabši, če si starši olajšave delijo po otrocih. Od višine dohodkov staršev pa je odvisno, ali za najboljši izkoristek zadošča, da olajšave uveljavi tisti, ki ima višje dohodke, ali pa uveljavita olajšavo za vse otroke oba, vsak za nekaj mesecev (npr. eden za 8, drugi za 4 mesece).

Če je razlika med letnimi dohodki obeh staršev približno enaka ali večja kot celotna olajšava za njuno število otrok, je najbolje, da olajšavo v celoti uveljavi tisti z višjimi dohodki. Če je razlika manjša, je zelo verjetno, da je najboljši način uveljavljanja olajšave delitev le-te po mesecih.

Primer: Oče in mama imata vsak povprečno plačo in tri otroke. Če eden uveljavi olajšavo za dva otroka, drugi pa za enega, bo njun davčni prihranek zaradi otrok 1.763 EUR, če olajšave za vse tri otroke uveljavi le eden izmed njiju, bo davčni prihranek zaradi otrok znašal 1.811 EUR, če uveljavita olajšavo vsak za 6 mesecev za vse tri otroke, pa bo njun davčni prihranek 2.136 EUR. Kot vidite, razlike niso zanemarljive.

Podobno kot prejšnja leta smo v Družinski pobudi tudi letos pripravili obrazec za izračun dohodnine, ki omogoča hiter in preprost izračun najugodnejšega načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Dobite ga na www.druzinskapobuda.si. Za večjo zanesljivost si izračun dohodnine z enakimi podatki preverite še na spletni strani DURSa(povezava TESTNI IZRAČUN DOHODNINE), kjer najdete testni izračun dohodnine za leto 2012.

Informativni izračun dohodnine in davčne olajšave za vzdrževane otroke

Zdaj smo se že navadili, da nam ni več treba izpolnjevati in vlagati davčne napovedi, ampak bomo enako kot zadnjih nekaj let na dom prejeli informativni izračun odmere dohodnine.

Če ste s pomočjo obrazca za izračun dohodnine ugotovili, da se najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav za otroke razlikuje od tistega, po katerem ste pri svojih delodajalcih te olajšave uveljavljali med letom ali med letom teh olajšav sploh niste uveljavljali, morate poskrbeti, da bo DURS pri končni odmeri vaše dohodnine upoštevala za vas najugodnejši način.

Čeželite da se ta način upošteva že v informativnem izračunu, morate najkasneje do 5.2.2013 na DURS poslati vlogo »Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2012« V tem primeru bo DURS vaše podatke upošteval že v prvem informativnem izračunu in boste vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili že v poletnih mesecih. Obrazec dobite na vsakem davčnem uradu in na spletni strani DURSa, kjer dobite tudi druge informacije v zvezi z dohodnino za leto 2012).

Pomembno opozorilo: Vlogo o spremenjenem uveljavljanju olajšav za otroke morata vložiti oče in mama.

Informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmemo v mesecu maju, bo po določenem času postal odločba o odmeri dohodnine. Če se s čim v tem izračunu ne bomo strinjali, bomo morali v predvidenem roku vložiti ugovor, da bo DURS naš primer ponovno obravnavala.

Ugovor na informativni izračun je tudi druga možnost za spremembo načina uveljavljanja davčnih olajšav za otroke. Po prejemu informativnega izračuna izračunate najboljši način uveljavljanja davčnih olajšav. Če je ta drugačen od tistega v informativnem izračunu, vložite ugovor na ta izračun. DURS vam bo ponovno odmerila dohodnino in pri tem upoštevala vaše spremembe. Končna odločba bo izdelana šele jeseni in tako boste tudi vračilo dohodnine zaradi ugodnejšega izkoristka olajšav za otroke dobili šele jeseni oziroma proti koncu leta. Tudi pri tem velja, da morata za ta namen vložiti ugovor oba, oče in mama.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude

Foto: Saop